Amputert og bortgjemt kulturskatt i Henningsvær kirke

Av

Undertegnede er født og oppvokst i Henningsvær- døpt og konfirmert i den gamle kirka. Dessverre, etter manges, også min mening, så ble den revet for noen år siden, og erstattet med en ny i 1974.

DEL

Leserbrev Vi - i dag godt voksne, hadde et høytidelig forhold til den gamle kirka. Da min generasjon gikk på folkeskolen tilbrakte vi timer, i skoletiden, med stell av området rundt kirka. Det ble laget grusede stier, gresset klippet, planting av blomster og trær. Området ved kirka den gang, fremstod derfor, som en fin og velstelt park, og vi var stolte av den, og likte godt de timene som vi anvendte der.

Jeg tror ikke at noen av oss ble dummere ved å «miste» noe av den vanlige skoletiden i klasserommet. Kunne dette tiltaket være noe, som skolemyndigheten kunne gjenopprette, slik at vi igjen kunne få se en velstelt kirkepark, i stedet for dagens villnis, og hvor vi ser at noe av arealet er lagt under grus. En annen sak å nevne er at området rundt skolen ville ha fått et mer tiltalende utseende om man lot elevene luke bort gress som gror på uønskede steder ved skolen. Å lære dugnadsånd er verdifull læring. I dag er det nok ikke mange som husker hva president Kennedy sa en gang: «Ikke vær opptatt av hva Amerika kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for Amerika».

Noe mange av oss eldre minnes, er orglet med de mange fine orgelpipene oppe på galleriet. Luften ble tilført orgelpipene av en stor blåsebelg. Denne belgen ble manuelt drevet av en eldre mann. Dette skjedde ved at en stor spak av tre, som stakk ut fra veggen- måtte beveges opp og ned, for å tilføre orgelet luft , mens organisten spilte. Mektige og høytidelige toner fra orgelet syntes vi. I vår oppvekst var vi ofte oppe på galleriet for å se på mannen med luftspaken, noe vi syntes var veldig spesielt. Her kan det tilføyes at min far, som var kirketjener en periode, tok initiativet til å få blåsebelgen og trespaken erstattet med en elektrisk drevet luftpumpe. I denne forbindelse var det flere som bidro med dugnadsinnsats, bl.a. installatør Olaus Larsen. I de siste av kirkens leveår, var derfor den manuelle luftpumpen, som hadde forsynt orgelet med luft, i mange generasjoner– blitt historie.

Utenom orgelet er det kanskje ennå noen som minnes de to fine seksarmede lyskronene som hang i den gamle kirka i alle år. Etter hvert, har jeg ofte lurt på hvor de har tatt veien, etter at den gamle kirka ble revet. Jeg har spurt omkring, uten at noen har hatt noe å berette om deres skjebne. Ved en tilfeldighet, i fjor sommer, da jeg var ved kirka og klippet gress, dukket det opp noe. Min sønn, (Vågan Elektro), hadde fått i oppdrag å reparere maskineriet for drift av kirkeklokka. Under jobben med dette, oppe på loftet, hadde han sett lyskronene der, som jeg var interessert i, hengende ned fra taket. Nylig (10.19) gikk vi sammen opp til loftet i kirka for å se nærmere på lyskronene. Det viste seg da at det ikke var to av dem, men én, pluss en del av den andre. Den ene, som så mest komplett ut, manglet en arm. Den andre besto kun av hovedstammen, og manglet armer. Hvor disse lyskronene har vært oppbevart, i tiden mellom at gammelkirka ble revet, og til de ble opphengt i den nye kirka, ville være av interesse. Det er på det rene, at disse lyskronene, med sine meget spesielle utforminger, med mange ømtålige detaljer, er svært vanskelig å flytte/transportere, uten at de har blitt skadet. Det er nok grunnen til at armene på den ene er demontert, og at det kun er hovedstammen som er igjen. Se bilder.


ETTERLYSING - i forståelse med kirkeverge og menighetsråd

Det er av stor interesse å få kontakt med noen som har kjennskap til de to lyskronene som hang i alle år, i den gamle kirka i Henningsvær, og som eventuelt vet om hvor de manglende delene til disse befinner seg, og om mulig kan fremskaffes . Håpet er at begge lyskronene kan bli restaurert til sin opprinnelige stand, og få sin renessanse – forhåpentligvis i den nye kirka . I dag henger 1 ½ av de på loftet i den nye kirka. Se bildene.

Kirkeklokka, var i sin tid en gave til den nye kirka fra Vågan kommune. Den henger ikke langt fra den østlige røstveggen, som har en åpning med sprinkler , hvor lyden fra klokka slipper ut. Atmosfæren rundt klokka kan da betraktes som tilnærmet den samme som uteatmosfæren. Dette, sammen med for dårlig vedlikehold , gjennom årene, er nok årsaken til, at de mekaniske delene og motoren, som driver klokkeverket, har korrodert så mye. Det er derfor behov for snarlig vedlikehold, for at maskineriet skal kunne virke, forhåpentligvis i flere kommende år. Se bildene. (Her kan undertegnede, og andre interesserte i Henningsvær, være med å bidra på dugnadsbasis).

( Har du informasjon, send tekstmelding til 92856585 )

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags