Hva skal skje med Lofoten Hest & Helsesenter?

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Vedrørende Lofoten Hest & Helsesenter - kommunestyresak den 24.10.2017.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I kommende møte, den 24. oktober, i Vestvågøy kommunestyre, skal eierskapet og driften av Lofoten Hest & Helsesenter opp til ny vurdering.

Nedenfor er et utdrag av et innspill undertegnede har sendt de politiske partiene, Stiftelsen Lofoten Hest og Helsesenter, daglig leder ved LH&HS, med flere.

Bakgrunn

Undertegnede var idé-haver (1998) og prosjektleder fram til januar 2005.

Sjur Fredriksen fra Stamsund (Idé og Praksis A/S), og i 1998 rådgiver ved Nordlandsykehuset Lofoten, trodde på idéen og hjalp undertegnede i gang med søknadsprosedyrene og var en dyktig veileder.

Et enstemmig Storting, i år 2000, trodde også på idéen og vi fikk beløpet vi hadde søkt om.

Ideen var, i utgangspunktet, et Helsesenter med bruk av hest i rehabilitering og habilitering ovenfor ulike typer funksjonshemming. Og hvor rideskole var en del av tilbudene.

For å få ideen realisert, ble hovedfokuset rettet mot psykiatri og psykisk helse – med det resultat at formiddags-driften ved Lofoten Hest & Helsesenter skulle være rettet mot psykiatri og annen terapi/rehabilitering/habiliterings-tilbud. Og rideskole på ettermiddag/ kveldstid.

Senteret skulle også fungere som en sosial arena for integrering av brukerne. Dette gjennom rideskoledriften og kafėen ved senteret.

Definasjon av ”kafé” i ridehall-sammenheng :

En møteplass for brukerne og interesserte, og brukt som undervisnings/foredrags-lokale ved kurs og seminarer, til møtevirksomhet oa. – med kokemuligheter for enkel servering i tilknytning til aktivitetene. Og - som en arbeidstreningsplass i forhold til dette.

Altså ingen kafédrift i vanlig forstand.

Organisering

Organiseringsmodellen stod Sjur Fredriksen for. Han hadde bred erfaring i realisering av helseprosjekter på landsbasis.

Modellen la opp til en todeling av virksomheten:

Et eierselskap: Stiftelsen Lofoten Hest & Helsesenter og et driftsselskap: Lofoten Hest & Helsesenter A/S.

Finansiering

Ideen bak finansieringen gikk ut på at anlegget (ridehall med ”kafé”, stall, utendørs ridebane, luftegård og parkeringsplass), skulle finansieres av et spleiselag mellom Staten, Nordland fylke og Vestvågøy kommune. Driften skulle da, etter en oppstartsperiode på tre år, bli selvfinansierende.

Lofoten Hest & Helsesenter pr i dag – Eierskap og Drift

Eierskap.Vestvågøy kommune står som eier. (Viser til Arkivsak ID 07/1569,

Lofoten Hest og Helsesenter – Prosjektregnskap, eierskap og videre drift).

Driften.

Stiftelsen Lofoten Hest og Helsesenter har fra oppstart av Lofoten Hest & Helsesenter, fungert som et driftsstyre og har ansvaret for driften. - Stiftelsen har ikke opprettet et A/S.

Stiftelsen eier 4 hester.

Ifølge Norsk Hestesenter, som blant annet utdanner ridelærere og underviser i rideskoledrift, bør et ridesenter blant annet ha 14 skolehester (egnede hester), for å få til overskudd i bedriften

Ved oppstart i 2005/2006 , ble privathestene (og noen av eierne) ved tidligere Lofoten Fritidsgård, trukket inn i driften, som en nødløsning. Dette skyldtes en klausul ved siste bevilgning fra Staten (2005), som gikk ut på at oppstart måtte skje for at (den siste) bevilgningen kunne utbetales.

Nødløsningen ved oppstart av driften har fortsatt i grove trekk fram til i dag.

En driftsform hvor de fleste av rideskolehestene er privateide, og hvor dermed bruken av disse blir fordelt på eierne og Senteret.

Dagens drift er fortsatt avhengig av kommunale tilskudd, - og regnskapstallene fra Brønnøysundregistrene ser ikke lovende ut.

Utviklingsarbeid

Hva som er gjort i forhold til utviklingsarbeid / evaluering/ forskning, vites ingen ting om.

Under utviklingsarbeid tenker undertegnede spesielt på hvilke mål man har strukket seg etter. Intensjonen for driften var jo satt.

Oppgradering av bygg

Av mangler kan nevnes:

-Stall med øvrige rom og ridehall er aldri blitt ferdigstilt.

Herunder er bl a hovedinngangen ikke gjort tilgjengelig - isteden blir døren til stallen benyttet som hovedinngang - .

-En enkel heisanordning i tilknytning til rampen for funksjonshemmede, er ikke installert.

-I del av ridehallområdet, hvor ”kaféen” er inntegnet, er det nå satt opp ekstra hestebokser, - såkalte gjestebokser.

Blikket fremover – forslag til hva som kan gjøres

Vestvågøy kommune står som eier og kan vurdere følgende:

• Ekstern evaluering og utredning av driften ved Lofoten Hest & Helsesenter, med målsetting om hva som kan gjøres for at driften skal bli optimal – slik at flere kan få et tilbud ved Lofoten Hest & Helsesenter og driften bli selvfinansierende.

• Opprettelse av et Driftsselskap.

• Søke etter ny leietaker,med kunnskap om drift av ridesenter, og som ønsker å drive senteret basert på de samme ideer - hvor formiddagene er rettet mot terapeutiske tilbud og ettermiddagene har et rideskoletilbud hvor integrering er en del av opplegget.

Leknes 16.10.2017, Reidun J Sirnes

reidun sirnes

Initiativtaker til og prosjektleder for Lofoten Hest & Helsesenter

Leknes

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken