Det er merkelig at ingen innenfor politikk, kultur og planlegging i Vågan kommune har en negativ mening om at et ti etasjes hotell kan bli et stort mistak i Svolvær sentrum.

Hvorfor må en fullt ut berettiget kritikk og betenkning komme utenfra?

Finnes det virkelig ikke andre alternativer for å få kulturhuset i havn enn at Vågan kommune må la seg styre av Thon-gruppen?

Det var opprørende å måtte lese de uttalelser i Lofotposten hvor alle spurte ikke hadde større betenkeligheter med å akseptere en klosse på ti etasjer tett inntil det nye torget!

Hvor er den estetiske sansen og samvittigheten folkens?

Den ene stund blir kaipromenaden overøst med alle de beste superlativer, for så i neste åndedrag aksepterer man en bygning som er helt i utakt med intensjonene rundt Svolvær's nye havn, eller stemmer ikke dette, politikere?

Det å akseptere ti etasjer og argumentere med noen få arbeidsplasser, for i samme vending å kanskje miste tilsvarende, må vel være lite gjennomtenkt!

Det er trist å lese at noen aksepterer frivillig å måtte stå i skyggen fra hotellet, mot å få være på solsiden!

En aksept på ti etasjer vil vel neppe bare bli en engangsforeteelse da det ligger presidens i en slik aksept.

En riktig uttalelse var at Thon-hotellet neppe vil tilføre byen «skjønnhet», noe svært mange er enige om, og hva er da problemet?

Det er nå virkelig på tide å tenke på byens utforming og framtid, la de siste utspill om solgang og skygge bli en vekker for våre politikere, og hva de kan tillate seg på innbyggernes vegne!

Hvem tør stå ansvarlig i ettertid?

La brukstorget forbli i lyset, «thon» ned hotellet i samsvar med den regulerte bebyggelsen, og la Svolvær være en koselig småby med en estetisk bebyggelse i og rundt havneområdet.

Politikere, finn en bedre modell for kulturhus/hotell før det er for sent!

Det er ingen skam å snu!

Stig Tobiassen