Vestvågøy Høyre og byutvikling

Håvard Horn i Vestvågøy Høyre svarer på kritikken i Lofotpostens lederartikkel fra 20. februar.

Håvard Horn i Vestvågøy Høyre svarer på kritikken i Lofotpostens lederartikkel fra 20. februar. Foto:

Av

I en lederartikkel publisert 20. februar viser Lofotposten til en interpellasjon fra Vestvågøy Høyre, om Byen ved indre Buksnesfjord og Lofotr Havn.  

DEL

MeningerAvisen sår tvil om partiets motiver ved å vise til at Vestvågøy Høyres leder er involvert i prosjektet. Her er jeg redd redaksjonen har vært i overkant konspiratorisk i tankegangen, og gått glipp av interpellasjonens sentrale poeng.

Med sitattegn, som om dette var hentet direkte fra interpellasjonen vår, heter det i lederartikkelen at vi «omtaler Lofotr Havn som «det eneste realistiske alternativet» for boliger ved Buksnesfjorden». Dette står det altså ingen steder i interpellasjonen vår, og det er på ingen måte heller det vi mener.

Formuleringen som kanskje ligner mest på den Lofotposten uriktig tillegger oss, er den følgende:

«Slik vi ser det har vi nå i realiteten ett alternativ igjen for å knytte sentrum og byen tettere mot havet».

Det vi sikter til her er jo det geografiske området Mjåneset/Leknessjøen, ikke Lofotr Havn som prosjekt. Det vi framhever er at Lofotr Havn illustrerer hvilke muligheter som ligger i dette området, ikke at dette er noen endelig løsning. Det ville jo ellers vært litt spesielt, all den tid Lofotr Havn per i dag ikke er noe annet enn en mulighetsskisse. På samme måte er TEFT sin skisse «Leknes 2030» en mulighetsstudie over utviklingen av Leknes ned mot det samme området. Vi kunne med fordel også omtalt «Leknes 2030» i interpellasjonen, og muligens på den måten unngått denne litt unødvendige avsporingen.

Det Vestvågøy Høyre er opptatt av, og som vi jo nå får en ny mulighet til å presentere, er dette:

  • Skal vi klare å realisere utviklingen av en ny bydel i det aktuelle området, så må kommunen ta en aktiv og ledende rolle.
  • Vi må oppnå en felles visjon for utviklingen av Leknes, og alle aktører og interessenter, med kommunen i førersetet, må i fellesskap se på hvordan de ulike ideene kan settes sammen til en helhetlig plan for området.
  • Det er vår plikt og vårt privilegium som lokalpolitikere å bidra til en positiv utvikling i lokalsamfunnene våre, og det inkluderer de langsiktige perspektivene utover neste budsjettår.

Det er ingenting i veien med at pressen titter både politikere og næringsliv i kortene, snarere tvert imot, men det er likevel grunn til å utvise en viss varsomhet med insinuasjonene.

Heldigvis, får man si, vil det alltid være enkeltpolitikere som er involvert i prosjekter og virksomheter som også kan ha politisk interesse, men det kan ikke bety at de samme politikernes partigrupper er ekskludert fra å omtale dem. Vestvågøy Høyre vil derfor fortsatt engasjere seg sterkt i utviklingen av Leknes by, og jobbe for en tverrpolitisk enighet rundt viktige veivalg for Leknes. Noe vi forøvrig også vil gjøre for de øvrige tettsteder og bygder i Vestvågøy.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags