"Utviklingen i Nordland hemmes av dagens struktur og prioriteringer."

Dette står altså i Utredningen om nytt samferdselskart.

Man vil jo da forvente at forslagene som kommer vil gi en struktur som 'fremmer' utviklingen i Nordland. Så langt kan det ikke sies at de foreslåtte tiltakene vil bidra til hverken utvikling eller vekst. Tvert i mot legges det nå opp til et tilbud der man i de aller fleste regioner vil måtte finne seg i et redusert tilbud og en stor ommlegging i reisemønster.

Prosjektet som ble igang satt av AP etter en rekke uheldige forsøk fra deres side på å legge ned Nordlandsekspressene og Trænaruta har vært en farse som best hadde passet seg på National teateret.

Etter motstand fra en rasende kystbefolkning ble imidlertid disse nedleggelsene lagt på is og man fant en annen tilnærming. Det skulle nå gjennomføres en helhetlig gjennomgang av rutestrukturene i fylket. Noe som ikke er unaturlig da man over mange år har utviklet et tilbud for sjøveis samferdsel tilpasset kystfolkets behov. Og det er jo greit å få en oversikt over hva man har.

Inn i dette prosjektet drar man samtidig inn elementer som "nedtrekk i fylkets inntekter" og "parisavtalens miljø krav".

Det utvikles en visjon om at Hurtigbåt er fysj fysj og Miljøbesparende ferger er tingen. Og det koster svært mye å drifte hurtigbåt kontra ferger. Slik lever man i troen på at man da må kutte mest mulig i Hurtigbåter.

Så kommer noen kloke hoder over noen opplysninger rundt hvordan Hurtigbåt finansieres. Det viser seg at fylkets utgifter til Hurtigbåter finansieres i stor grad av Staten. Ca 85% dekkes av Staten. Ferger er det dårligere finansiering på.

Paradokser oppstår. Fylket ønsker jo å legge ned hurtigbåter for å frigjøre midler til annet bruk. Det kan de jo ikke gjøre så lenge de er så godt finasiert. Fylket mener da at finansieringsordningen på hurtigbåt er for god og at det ikke initierer til effektiviseringen de ønsker å gjennomføre. AP sender så sin økonomiråd til Løvebakken for å tale Nordlands sak. Der ber råden om at man må gå bort i fra den gode finansieringen på hurtigbåt.

Dette går han så medhold i fra regjeringen med støttepartier.

Mens disse uklarhetene rundt hvilke finansieringsordninger fylket vil få fremover pågår er det tid for fylkestingsvalg. SP stormer fram som kystens redningsmann og øker sin oppslutning på fylket. SP kaprer plass i fylkesrådet og får samferdselsråden.

Det første SP gjør er å utsette saken til man har fått en avklaring rundt finansieringen. Bravo.

Så starter man involvering, noe som også er bra siden folk trenger å bli involvert. I APs tid var involvering et IKKE tema.

Når finansieringen er lagt frem starter man nå arbeidet igjen. Nå under ledelse av SP.

Prosjektgruppen som skulle foreta den berømte gjennomgangen leverer så et kart utkast min 4 årige datter like gjerne kunne tegnet.

116 millioner skulle spares.

Kuttene blir gjenstand for ulike aksjoner og reaksjoner fra private, kommuner og næringsliv.

Men VENT dette er KUN et administrativt forslag. Det er ikke kommet til POLITISK behandling enda. Ingen grunn til bekymring. Det blir ikke slik som foreslått. Selvfølgelig ikke. Fylkesrådet skal jo gjøre sine vurderinger. SP og Krf skal kjempe og lete med lys og lykter og sette Storebror AP under press. Kysten skal leve. Jommen sa jeg smør.

Nå er leksa den samme. Rådets forslag ligger nå i fylkespolitikernes hender. Det er Fylkestinget som avgjør kystfolkets skjebne. Det er fylkestinget som prioriterer NÅ. Det skal bli så bra så. Så bra som man kan gjøre det med økonomisk nedtrekk fra staten. Samt en ettespurt dårligere kompensasjon på hurtigbåt.

Fylkestinget kan stoppe opp. De kan ta seg bryet med å virkelig bry seg. Men til det er prestisjen for stor. Saken for intrikat.

PR nå er det FRp som snakker som SP burde gjort. Et SP i Opposisjon ville aldri latt denne saken gli gjennom fylkestinget. Men nå er det viktigere å være pragmatiske og finne halvdårlig løsninger i fellesskap, mens man i realiteten kunne satt en stopp for Mølja.

Saken som den fremstår er like gjennomtenkt som Marta og Aris drømme ekteskap. Før eller siden vil noe ukjent dukke opp og lage forstyrrelser i planene. Om det er englefjær eller en serie uforklarlige hendelser gjenstår å se.

Men at kaos vil oppstå er uungåelig.

Et hjertesukk fra en trist og bekymret Nordlenning.

Med forbehold om feil i min hukommelse ber jeg om at mitt innlegg tas for det det er når FRUSTRAsjonen er større enn størst.