Et redusert hurtigbåttilbud til Lofoten er lite framtidsrettet

Nordlandsekspressen - viktig for reiselivet i Lofoten!

Nordlandsekspressen - viktig for reiselivet i Lofoten! Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevAt den den foreslåtte endringen av Nordlandsekspressen fra Bodø til Svolvær (NEX2) vil få store negative konsekvenser for lokalbefolkningen i Lofoten er det liten tvil om. Endringen vil dessverre også få svært negative konsekvenser for besøkende og reiselivet i Lofoten.

I saksframlegget til fylkestinget kan vi lese at «det nye tilbudet legger til rette for videre vekst innenfor fiskeri- og sjømatnæringen, og skal også̊ bidra til utvikling i reiselivsnæringen». Videre kan vi lese at «reiselivsnæringens behov er godt kartlagt gjennom utredningen og er i stor utstrekning hensyntatt i ny tilbudsstruktur.» Hvilke behov er det som er godt ivaretatt dersom denne endringen finner sted? Det er vanskelig å forstå hvordan den foreslåtte endringen skal komme reiselivsnæringen i Lofoten til gode.

Som de fleste har fått med seg har Lofoten hatt en markant økning i reiselivet de siste årene, og regionen har på få år også blitt en svært attraktiv vinterdestinasjon. Lofoten er på god vei til å utvikle seg til å bli en helårs reiselivsdestinasjon, og i dag har vi kun en kort skuldersesong hvor vi ikke har ett stort antall besøkende. At fylkesrådet da ønsker å minske ett godt helårlig offentlig transporttilbud på sjø, som gjør det mulig for ytterligere vekst i reiselivsnæringen, er for meg helt uforstående. Dersom det helårlige tilbudet om hurtigbåt legges ned og tidtabellen for sommerruten endres negativt, må også besøkende som ville benyttet hurtigbåten flyttes over til lufttransport. En endring som kan være uheldig for miljøet og som er alt annet enn en god bærekraftig og framtidsrettet løsning.

I dag kan vi skryte av å ha mange ulike kommunikasjonsmuligheter for å komme seg til Lofoten, hvilket igjen er med på å gjøre regionen til en attraktiv destinasjon. I Lofoten står de naturbaserte opplevelsene høyt, og mange ønsker å oppleve Lofoten fra sykkelsetet eller fra sin egen kajakk. Å reise med Nordlandsekspressen gjør det mulig å ta med seg en sykkel, en kajakk eller annet personlig sportsutstyr for en billig penge. En reise med Nordlandsekspressen er i tillegg en fantastisk reise i seg selv, man får oppleve «kremen» av kystnaturen i Nordland og man har muligheten til å ta ett stopp eller to i Salten, på vei til eller fra Lofoten. Ingen andre transportløsninger har denne muligheten og det ligger mye uutnytta potensial i å kombinere en rundreise til Lofoten med NEX2 sammen med reiselivsopplevelser i Steigen og Hamarøy, en unik kombinasjon som jeg tror vil gi ytterligere vekst for Nordlandsekspressen.

Leser man saksframlegget til fylkestinget på det nye forslaget på nytt samferdselskart gir det en illusjon av at Nordlandsekspressens tilbud til Lofoten styrkes. Det høres i utgangspunktet fint ut; NEX2 skal ha færre avganger på vinteren, og flere avganger på sommeren. Man flytter avganger hvor der er få reisende og setter inn økt kapasitet på sommeren. Logisk – og enkel samfunnsøkonomi. Slik er det altså ikke, og ved å studere den nye, foreslåtte tidtabellen forstår man raskt at tilbudet svekkes, hele året. Svolvær får ikke en ekstra avgang slik man kan få forståelse for.

Den eneste dagen i uka kapasiteten økes er på fredager, hvor det i det nye forslaget blir mulig å reise Bodø – Svolvær to ganger per dag, i sommerhalvåret. Veldig bra! Men, kapasiteten fra Svolvær endres ikke. Man øker altså tilbudet til Lofoten, men man endrer ikke tilbudet tilbake igjen. Jeg forstår at ved å øke avganger til Steigen/Hamarøy med en ekstra avgang så økes også kapasiteten til Svolvær hva gjelder antall passasjerer/problemer med fullbooking, men det øker ikke det totale reisetilbudet til/fra Lofoten.

Dagens nordgående avgang klokken 17:10 eller 18:00 gjør det i dag mulig å ankomme Bodø med tog eller formiddagsfly for deretter å reise med NEX2 til Svolvær. Ved å endre avgangstidspunktet til klokken 10:00 vil dette bli vanskelig og det er ikke utenkelig at overnattingsbedrifter i Svolvær taper dette til Bodø, eller at disse turistene heller velger å benytte fly over fjorden.

I saksframlegget heter det at «opprettholdelse av fredags- og søndagstilbudet til/fra Svolvær sikrer at helgependlingsmulighetene videreføres». Det opprettholdes ja, men en helgetur til Svolvær vil bli betraktelig kortere med ny avgangstid på søndager kl. 12:40. Med den nye avgangstiden vil man ha liten tid på søndag til å være med på aktiviteter og opplevelser i Lofoten. Man må også reise betraktelig tidligere fra sin destinasjon dersom man befinner seg lenger vest i Lofoten. Man må også anta at også disse helgeturistene vil i større grad benytte fly for å komme seg tilbake over fjorden dersom avgangstidspunktet endres. Videre heter det i saksframlegget at ved å endre avgangstidspunktet fra Svolvær til ett tidligere tidspunkt, gis man muligheten til å reise sammenhengende fra Svolvær til Sandnessjøen med hurtigbåt på søndager. Er dette ett viktig argument? Er dette tilstrekkelig utredet? Og er denne kundegruppen, som ønsker å reise Svolvær – Sandnessjøen med hurtigbåt på søndager større enn kundegruppen som ønsker seg en helgetur til Lofoten?

I tillegg vil endring av sydgående båt by på problemer for dem som skal videre med fly eller annen transport fra Bodø. I dag ankommer båten fylkeshovedstaden klokken 10:00, noe som gir mange muligheter til videre reise. Dersom ankomsttidspunktet for den foreslåtte sommerruta endres til klokken 17:10 sier det seg selv at man har betraktelig færre alternativ for å komme seg videre. I tillegg vil denne endringen som kjent føre til at dagens mulighet for lokalbefolkningen i Lofoten til å foreta en dagstur eller helsereise til Bodø bli borte, også i sommerhalvåret. Det er god grunn til å tro at disse passasjerene som i dag bruker NEX2 til slikt formål i større grad nå må benytte fly på disse reisene. Hva mener Helse Nord om dette? Er det samfunnsøkonomisk gunstig dersom alle Lofotværinger skal over på fly for å komme seg til sykehuset og andre helsetjenester i Bodø?

De foreslåtte kuttene og endring av tidtabellene er uheldig for lokalbefolkningen og kan få negative konsekvenser for reiselivsnæringen i Lofoten. Å fjerne ett offentlig kommunikasjonsmiddel fra sjø samt tvinge fram økt transport på fly er alt annet enn god framtidsrettet miljøvennlig samferdselspolitikk.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags