Klippes Snora til Bodø?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDramatiske kutt vil vanskeliggjøre reisen til og fra Bodø for befolkningen i Lofoten. For næringsliv og turister vil bortfallet av båtruten skape store utfordringer. Det er ikke usannsynlig at dette kan påvirke den positive utviklingen en har sett i Lofoten de senere år.

Fylkesrådet foreslår dramatiske kutt i hurtigbåttilbudet til og fra Lofoten i sitt forslag til nytt samferdselskart for Nordland. Det sies fra fylkesrådets side at den nye tilbudsstrukturen er tilpasset dagens og fremtidens Nordland og har til hensikt å gi befolkningen et moderne og attraktivt transporttilbud til sjøs.

Videre heter det i sammendraget at Fylkesrådet foreslår at rutetilbudet til en del steder med få fastboende og lav eller ingen næringsaktivitet legges ned og vurderes erstattet med et tilbud som sikrer nødvendig transport utenfor det rutegående tilbudet.

Det er da nærliggende å stille følgende spørsmål: Er ikke Lofoten en del av Nordland? Har Skrova, Svolvær, Kabelvåg, Laupstad og Henningsvær få fastboende? Er det ingen næringsaktivitet på de nevnte stedene? Er vi ikke øyboere alle her ute?

Etter vårt syn har vi en rekke flaggskip innen næringsliv her hos oss, jeg kan kort nevne et fåtall: Thon Hotell, Svinøya Rorbuer, Scandic Hotel, XXLofoten, Event Lofoten, Skarvik, Marhaug Mek. Verksted, Lofoten Sveiseindustri, Ellingsen Seafood, Saga Fisk, L. Berg og Sønner, Bil i Nord, BE Senteret, DSN Entrepenør, Cetho Eiendom, Svenning og Salt. Da har jeg ikke glemt Anker Brygge, Børsen Spiseri, Bacalao og Du Verden som de fleste som besøker vår region har besøkt.

Vårt næringsliv er avhengig av et fremtidsrettet og bredt tilbud innen samferdsel fordi kjernen i vårt næringsliv er fisk og turisme. Næringer som gjentatte ganger både fra statlig- og fylkeshold er løftet frem som fremtidsrettede næringer, med et enormt potensiale.

I vår region har vi vekst og vi planlegger ytterligere vekst. Det forutsetter at vi får reisende inn og ut av vår region på en forutsigbar måte.

Når Fylkesrådet har anbefalt at hurtigbåten (Nex2) de fleste dager i uka ikke skal anløpe Skrova og Svolvær fjerner de for oss ett svært viktig samferdselstilbud. Vi er informert om at kuttene og endringene knyttet til dette sambandet i liten eller ingen grad gir økonomiske innsparinger. Det er derfor uforståelig at dette i det hele tatt foreslås.

Når passasjertallene i tillegg viser at 34 % av de påstigende passasjerene mellom Svolvær og Bodø kommer på båten i Svolvær styrkes vi i vår oppfatning av at forslaget ikke er forsvarlig fundamentert. Ryktene sier i tillegg at tallene for reisende til og fra Lofoten er stigende.

Dersom Fylkestinget beslutter de foreslåtte endringer må de fleste av de reisende finne andre reisemåter. Vi har kortbanenettet med Widerøe som flyr Bodø – Svolvær – Bodø med godt belegg. Ledig kapasitet finnes stort sett på ugunstige reisetider f. eks. kveldsflyet til Bodø som forutsetter overnatting dersom du har ærender i Bodø eller skal videre nordover eller sørover med fly.

Dersom halvparten av de som i dag reiser med hurtigbåten skal over på fly betyr det ca 140 fulle fly hver vei mellom Bodø og Svolvær pr. år.

Et alternativ til bil og ferge er buss og ferge som vil være alternativet for en rekke av turistene som besøker oss. Bussen går 14.50 fra Svolvær og er i Bodø klokken 22.27, med andre ord en reise på 7 timer og 37 minutter, er dette fremtidsrettet. Skaper dette tilbudet utvikling?

Vågan Næringsforening anmoder Fylkestinget om å tenke fremtidsrettet også for oss i Lofoten når vedtakene gjøres i neste uke.

Les flere saker på Lofotposten om temaet: lofotposten.no/hurtigbåt

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags