Hva er egentlig vedtatt om ny E 10 i Vestvågøy?

Høyres gruppeleder i Vestvågøy, Jonny Finstad.

Høyres gruppeleder i Vestvågøy, Jonny Finstad. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Vestvågøy kommunestyre behandlet forleden KVU for veipakke Lofoten. I etterkant hersker det stor usikkerhet til hva som egentlig er vedtatt av den politiske posisjonen - bortsett fra at man ønsker ny E 10.

DEL

LeserbrevI fremlagte KVU fra statens vegvesen er det lagt frem 4 ulike såkalt konsepter, hvor de anbefaler konsept 4 - som de andre Lofotkommunene og Nordland fylkeskommune har sluttet seg til.  Posisjonspartien i Vestvågøy har derimot i sitt vedtak unnlatt å ta stilling til hvilket konsept, og også unlatt å tilslutte seg vegvesenets anbefalinger. Det er derimot vedtatt en omforent tekst med mange punkter, bla regionforstørring - som er nøkkelordet for konsept 4. Derfor er det nærliggende å tro at det er dette man mener med vedtaket, noe som var Ap og Krf sitt standpunkt i debatten. De andre posisjonspartiene SV,V og Mdg hadde et annet utgangspunkt og vil kanskje ikke hevde at det er konsept 4 som er vedtatt?

Utfordringen med vedtaket - eller problemet om man vil, er følgende:

Neste fase i realisering av ny E 10 i Lofoten er at regjeringen skal velge hvilket konsept av disse 4 man skal velge å planlegge videre utfra. Det synes å være en oppfattning fra posisjonspartiene at man ikke skulle velge konsept på nåværende tidspunkt - hvilket er feil. At man kan dra inn elementer fra et annet konsept under kommende detaljplanlegging er en annen sak.  Detaljer angående trase, hensyn til natur, næringsliv og samhandling med berørte skal jo gjennomføres i en senere planleggingsfase.

I konseptene inngår mange vurderinger, hvorav samfunnsøkonomiske beregninger er viktig for å få prioritet i det videre for realisering gjennom Nasjonal Transportplan- her er det konsept 4 som kommer best ut, og som jo er anbefalt av resten av Lofoten og fylket.

Hvilket konsept er det ordfører i Vestvågøy skal vise til når han møter Lofotrådet og sammen med resten av Lofotrådet skal lobbyere overfor regjeringen og senere stortinget - Konsept 4 eller?

Hva skal vi fra Høyre og Frp vise til når vi skal lobbyere overfor vår regjering? At vi er for konsept 4 og tror kommunestyret også er det?

For den politiske posisjonen i Vestvågøy var det altså viktigere å få et vedtak hele posisjonen kunne stille seg bak, fremfor å få et tydelig vedtak om hvilket konsept man velger - slik som H/Frp jo foreslo. Dette fremstår som politisk ansvarsfraskrivelse, hvor man setter hensynet til egen posisjon fremfor flertallet i kommunestyret som er for konsept 4 (Ap.H.Frp.Krf).

Vestvågøy kommune er med dette vedtaket satt på sidelinjen i en sak som kanskje er det viktigste for Vestvågøy og Lofoten på mange tiår, noe som er svært beklagelig.

Jeg oppfordrer derfor den politiske posisjonens partier til å klargjøre overfor velgerne og befolkningen hvorvidt det er konsept 4 man har vedtatt eller ikke?

For den politiske posisjonen i Vestvågøy var det altså viktigere å få et vedtak hele posisjonen kunne stille seg bak, fremfor å få et tydelig vedtak om hvilket konsept man velger

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags