- Planene om kai med molo ved Rækøya i Kabelvåg må ikke vedtas

Vågan SV: F.v Odd Arne Sandberg, Camilla Rostad, Torgeir Selboe, Per Mikal Hilmo, Hilde-Sofie Aasgaard og Frode Anmarkrud

Vågan SV: F.v Odd Arne Sandberg, Camilla Rostad, Torgeir Selboe, Per Mikal Hilmo, Hilde-Sofie Aasgaard og Frode Anmarkrud Foto:

Av
DEL

LeserbrevVågan SV mener at planene om kai med molo ved Rækøya i Kabelvåg ikke må vedtas. Bakgrunnen for det er følgende:

1) Søknaden om molo og havn forutsetter en fase to med omregulering av friluftsområdet til masseuttak/industriområde.

Dette kommer fram av sakspapirene og ble bekreftet på folkemøtet om saken av utbygger. Ved en slik omregulering vil hele Rækøya planeres ut og tilrettelegges for industriområde.

2) Området er særlig verdifullt som friluftslivsområde.

Landskapet på Rækøya er spesielt. Det er kupert og mange naturtyper er representert. Myrdrag, lyngheier, blokkmark, storsteinet ur, svaberg, raviner, rullesteinsfjære og bratte klipper, moltemyrer og variert fauna og flora. Dette representerer et helt unikt miljø kun få minutters gangavstand til Kabelvåg sentrum. Leia mellom holmene er en godt beskyttet og mye brukt farled for alle typer mindre og mellomstore båter. Denne vil bli stengt.

3) Trafikk og støybelastning for berørte innbyggere vi øke.

Det kommer fram av sakspapirene at trafikken gjennom boligområde vil øke dramatisk. Nesten 50%. Tungtrafikken er allerede en stor belastning for innbyggerne i området. Med utsprengning av hele øya vil støybelastningen bli vedvarende og trolig økende når beskyttende bergvegger sprenges ned.

4) Området vil miste verdi for eksisterende næringsaktivitet.

Den indre leia som ifølge planene skal stenges igjen benyttes i dag av flere lokale næringsaktører. Den er mye brukt av kajakkoperatører, ribboperatører og i sammenheng med opplæring i båtbruk i skolesammenheng.

5) Bølgemessige og lokalklimatiske effekter av utbyggingen kan medføre stor ulemper.

Det foreligger sprikende vurderinger i forhold til bølgepåvirkning. Det er ikke gjort beregninger for lokalklimatiske effekter ved nedsprengning av hele området. Området ligger i dag som en leskjerm for bebyggelsen nord for Rækøya.

6) Det er ikke ønskelig med industriutbygging nær bebyggelse.

Det er ikke klart hva området skal benyttes til i framtiden. Behovet for areal til industriutbygging ble nevnt på folkemøtet. Et industriområde vil generere mye trafikk og vi mener området er uegnet på grunn av den allerede store belastningen industrien påfører lokalmiljøet.

Les også: Hva skjer med Rækøya?

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags