Reguleringsplan for Rækøya Kabelvåg kai med molo

Av

Tanker fra Kabelvåg og Vestre Vågan Arbeiderlag.

DEL

Leserbrev
Litt om Rækøya

Rækøya er i dag regulert som friluftsområde, men med unntak av dispensasjonen for masseuttak. Vi er redd for at dette uttaket som foreslås utvidet kan komme til å gjelde hele øya dersom planen godkjennes. Dermed er det siste av friluftsområdene mot havet i Kabelvåg borte.


Fra innlegg i Lofotposten:

«Landskapet på Rækøya er spesielt. Det er kupert og mange naturtyper er representert. Myrdrag, lyngheier, blokkmark, storsteinet ur, svaberg, raviner, rullesteinsfjære og bratte klipper, bær-terreng og variert fauna og flora. Dette representerer et helt unikt miljø kun få minutters gange fra Kabelvåg sentrum.»


Så var det konsekvensene i tillegg til det som er nevnt. Noen eksempler:

- Området mellom Rækøya og holmene utenfor stenges med den konsekvens at småbåttrafikk må ut i et mere tøffere havstykke.

- Turistnæringen som leier ut småbåter og kanoer mister en trygg og sikker passasje.

- Lofoten Folkehøyskole mister et viktig område i opplæringen av båtbruk

- Tungtrafikken fra Rækøya gjennom boligområdene i Kabelvåg er allerede i dag sterkt belastende. Vi ser med fare for økt trafikk og for at folk vurderer å flytte.

- Det antydes av fagfolk, som har jobbet med molobygging, at stengning av sundet mellom Rækøya og holmene utenfor kan forsterke sjøsettingen mot moloen og havna i Kabelvåg. Som alle vet er havna utsatt allerede i dag.

- Hvordan vil øya se ut i framtiden. Vil det være noe å vise turistene som ferdes og for den del av Kabelvåg som har utsyn mot steinbruddet.

Denne saken har mange sider og interesser.

Derfor er det mange meninger rundt det, vi i Kabelvåg og Vestre Vågan Arbeiderlag har satt saken på sakskartet.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags