Bekymringsmelding mot Guds menighet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.5. juli d.å. hadde avisa Vårt Land et stort oppslag med tittel «Skyer over det forjettede land» der utgangspunktet er en bekymringsmelding mot Guds menighet og deres to privatskoler.

5. mars i år sendte Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Nordland og Barnevernet i Vågan og Flakstad angående Guds Menighet på Ørsnes og menighetens privatskoler på Ørsnes og Vikten.
Informasjonen Bufdir har innhentet indikerer alvorlige brudd på barns rettigheter i trossamfunnet og ved privatskolene, heter det i bekymringsmeldingen avisen Vårt Land har fått innsyn i. Der oppgir Bufdir å ha fått informasjon blant annet om at:

• Barn isoleres fra omverdenen. De får ikke gå i barnehage. De får ikke være sammen med barn utenfor menigheten. De nektes deltakelse i fritidsaktiviteter utenfor menigheten, får ikke gå på kino eller delta på kulturarrangementer.
• Barn får kun lese litteratur som er godkjent av menigheten.
• Alle medlemmer nektes å få kjæreste eller å gifte seg med noen utenfor menigheten. Menigheten arrangerer kjæresterelasjoner og videre ekteskap.
• Skolen har delegert ansvar for undervisning i sex og samliv til foreldrene med et hefte.
• Begrensninger i utdanningsmuligheter som er tradisjonelt akseptert.
• Det er svært vanskelig å melde seg ut av menigheten uten negative konsekvenser.

Kontrollen barn opplever i menigheten blir forsterket på disse skolene. Mange som har brutt med strenge religiøse miljøer har fortalt at det var nettopp møtet med den offentlige skolen som ga dem styrken og kunnskapen til å ta opplyste valg for sitt liv og sin fremtid, og mestringsevne i en mangfoldig verden i endring. Det offentliges holdninger til religiøse skoler viser en manglende kunnskap om integreringsproblemene disse kan skape. Forsøk på å etablere muslimske privatskoler blir alltid avvist av hensyn til integreringen, men man ser tydeligvis ikke at dette kan også være et problem i enkelte kristne privatskoler.

Det er ikke skolene, undervisningen eller lærerne i seg selv som er problematisk; det er at de i det hele tatt eksisterer. Når elevene har egne private skoler eid av Guds menighet, så er disse ungdommene totalt segregert fra andre som ikke har foreldre med tilknytning til Guds menighet.

Kunnskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet er også informert siden de er ansvarlige for statsstøtten til henholdsvis skolene og menigheten
Tilsynsmyndighetene må bryte gjennom og få avdekt virkeligheten for barn og ungdom i Guds menighet, og stoppe statsstøtten til skolene.

Kommunalsjefen for oppvekst i Vågan kommune, sier de «er kjent med bekymringsmeldingen fra Bufdir. De understreker likevel at de har et godt samarbeid med Guds Menighet, og har flere faste møtepunkt med dem som driver skolene».

Akkurat, men hva med møtepunkt for de bekymringsmeldingen gjelder, nemlig barn og ungdom i Guds menighet?

Det har vært ett tilsyn på begge skolene i perioden 2012-2014 siden oppstarten på 90-tallet.
Mens Bufdir ennå ikke har hørt noe fra Barnevernet med ansvar for Vikten, har Vågan valgt å henlegge saken. I tillegg påpeker de at de har et godt samarbeid med Ørsnes skole og at skolen har ansatt en egen miljøterapeut som deltar på ulike felles arenaer hvor terapeuter og lærere fra øvrige skoler deltar. Vårt Land har vært i kontakt med Vågan barnevernstjeneste, men de ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Akkurat, Barnevernet har godt samarbeid med skolens ledelse, og det er møter med andre skoler gjennom en miljøterapeut. MEN HVA MED DEM DETTE GJELDER, nemlig barn og ungdom i Guds menighet?
Det er en stor grad av samrøre, barnevernet i Vågan er inhabile, og nå er det på tide at Barnevern fra et annet område av landet går gjennom forholdene.

Rektor ved Ørsnes Privatskole uttaler følgende: Vi har et tett samarbeid med kommunalt skoleteam, helsesøster, BUP, barnevernet og PPT – og vi deltar i skoleutviklingsprogram sammen med de kommunale skolene.

Akkurat, samme leksa igjen. Ledelsen ved skolen har tett samarbeid med kommunale instanser, men dette forandrer ingenting for elevene.
Guds menighet har sin typiske talemåte rettet mot dem som skulle våge og ytre kritikk: Det er en blanding av direkte faktafeil, unyanserte påstander, opplevelser og oppfatninger fra enkeltpersoner.
Enhver forstår med enkelthet at Guds menighet har et enormt forklaringsproblem, ellers ville de ikke følt behov for egne skoler.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags