Lander på kortbanen?

Tvilen om det er riktig å bygge storflyplass i Lofoten vokser.