Replikk: Ryland og 8. mars

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det er flott at Høyres listekandidat, Liv Irene Ryland, fikk med seg alle 8.mars -appellene på torget i Svolvær. Ikke minst det viktige budskapet fra ungdomsappellantene til slutt.

DEL

LeserbrevSamtidig er det er synd at Ryland valgte å forlate før vi sluttet oss til det flotte arrangementet i regi av Sanitetsforeningen og Soroptimistene. Der ville hun også fått med seg de sterke talene til Raghda fra Syria, Zahra fra Iran og statusrapporten fra Krisesenteret – en viktig og nødvendig realitetsorientering.

Les også: Svar til Lena Hamnes sin 8.mars-appell

Les også: Lena Hamnes sin 8.mars-appell

Ryland er nedlatende og ute av kurs når hun bombastisk hevder at «8. mars er en felles dag for alle kvinner, men ikke i Hamnes øyne, her er det de røde som råder» Jeg skal ikke protestere på at politikkens venstreside, ikke minst Arbeiderpartiet, har gått foran i å kjempe fram det meste av rettigheter knyttet til likestilling og familiepolitikk vi tar for gitt i dag. Samtidig anbefaler jeg at Ryland tar en prat med sine dyktige partifeller i kommunestyret i Vågan. De vil kunne bekrefte at vi som initiativtakere til årets 8.mars arrangement kontaktet kvinnelige kommunestyrerepresentanter i samtlige partier i Vågan samt Mdg, nettopp fordi kvinners rettigheter og likestilling er alt for viktig til å være en «venstreside»-greie. Flere var positive til å delta, men grunnet vinterferie og andre reiser fikk man det dessverre ikke til i år. For øvrig er jeg enig med Ryland i at Trump sine vanvittige løgner og usaklige raljeringer har en særdeles dårlig effekt på det offentlige ordskiftet verden over, det samme kan man definitivt si om hans syn på kvinner.

Ryland må gjerne oppleve det ubehagelig at Erna Solberg og Høyres knefall for Krfs abort-krav også ble påpekt fra talerstolen i Svolvær slik det ble landet rundt på 8.mars, det lever jeg godt med. Dagens abortlov er god, ingen utenom Krf ønsket endring. Samtidig kan jeg kjenne på både tvil og undring i min noe verdikonservative tilnærming til både abort, fosterdiagnostikk, og bioteknologi. Men jeg tviler ikke når det gjelder kvinners rett til å bestemme over egen kropp!

Ryland viser videre til et «sykehusproblem av plassmangel». Det kan tilføyes at sykehusene drives etter en stadig mer en bedriftsøkonomisk modell med harde effektiviseringskrav i en mer eller mindre vellykket organisering som helseforetak. Å lesse ansvar for plassmangel og manglende økonomiske bevilgninger over på de fødende er mildest talt svært dårlig samfunnsøkonomi. Alle fødende kan forlate en fødeavdeling når de ønsker, selvsagt også de som måtte kjenne seg klare for hjemreise etter kort tid. Men det er ikke problemstillingen her. Wenche Rustad, leder i Norsk Kvinne og Familieforbund, tidligere Norges Husmorforbund, satte ord på det i en kronikk i VG: «Det bygges nye sykehus, men når kostnadene skal kuttes, er det antall fødesenger og barselsenger som det kuttes i. Det medfører at liggetiden går ned. Det henger rett og slett ikke på greip. Når en fødeavdeling skal dekke et adskillig større område, så trenger de mindre sengekapasitet? Man må være helsebyråkrat for å få et slikt regnestykke til å gå opp. Og dermed blir det slik at liggetiden etter fødsel skal ned til 6 timer ved Haukeland sykehus når den nye fødeenheten er klar om noen år.»

Også i Jordmorforbundet NSF slår man alarm og forbundets leder Hanne Charlotte Schjelderup uttalte nylig i Dagens Medisin at «fødselsomsorgen bærer preg av å ha blitt redusert til en minimumstjeneste» og videre at «SSB sin statistikk fra 2018 viser at kun to av ti familier får hjemmebesøk av jordmor som de har krav på rett etter hjemkomst.»

Her lokalt har det vært viktig og tverrpolitisk kvinnekamp å kjempe for å beholde fødeavdeling i en stadig sterkere sentralisering av helsetjenester og å kjempe mot feriestengning av fødetilbudet. Heldigvis er ikke liggetiden skjært til beinet ved våre lokale sykehus - og ikke vil jeg dit heller.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags