Hjemfall av kvoter sikrer kysten

SV ønsker å sikre sysselsetting og bosetting langs kysten.

SV ønsker å sikre sysselsetting og bosetting langs kysten. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL
I dag kan kysten feire! Per Sandbergs forslag om å overføre mesteparten av torskekvotene til trålerne – uten forpliktelser – er stoppet. Dermed er det fortsatt håp om at fiskeriene skal komme kysten til gode, slik havressursloven krever.

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Det har vært en lang prosess fram mot dagens Sandbergexit. Da kvotene ble innført var det for å beskytte fiskestammene mot overfiske, og for å sikre landanleggene råvarer fikk trålerne kvoter slik at leveransene skulle spres utover hele året. Kystflåten kunne ikke på den tida følge fiskens vandringer, og uten trålerne kunne ikke industrien tilby arbeid utenom sesongen.

Tankegangen bak denne politikken var at forvaltningen av de marine ressursene skulle sikre «sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene», og er nedfelt i Havressursloven §1. Dette er hele grunnlaget for norsk fiskeripolitikk. De politiske redskapene som ble utformet for å oppnå disse målene, for eksempel Deltakerloven og leveringsplikten, har imidlertid gradvis blitt fullstendig uthult av dispensasjoner og fortolkninger. I dag fryses derfor store deler av torsken som tas opp, noe som betyr at landanleggene ikke kan bearbeide fisken med fortjeneste. Da blir det selvfølgelig heller ingen arbeidsplasser eller bosetting slik loven krever.

Fiskeriministerens løsning har vært å slå ut med hendene og akseptere dagens situasjon ved å la trålerne kjøpe kvotene til spottpris, og samtidig fjerne alle forpliktelser. Sandberg ville overføre en liten del av de totale trålkvotene til kystflåten og på den måten gi Nord-Norge et håndslag. Jeg vil hevde at dette er å ta med den eine hånda og gi med den andre. Du blir ikke populær, og det har heller ikke Sandberg blitt.

Langs hele kysten i nord har derfor forbannete nordlendinger engasjert seg i grupper som «Kystopprøret – Gjenreis Kyst-Norge», og i forskjellige lokale aksjoner. SV har hentet motivasjon fra kystopprøret, og tatt denne kampen på Stortinget. Vår talsmann på området, Torgeir Knag Fylkesnes, har lest og regnet, forsket og kranglet, diskutert og overtalt og til slutt lagd så mye trøbbel at Sandberg ga opp.

Nå handler det om å ta kampen et steg videre: Skal det ineffektive pliktsystemet flikkes på enda en gang, slik Arbeiderpartiet ønsker? Eller skal vi følge Havressurslovens intensjoner? SV vil det siste, og foreslår derfor «hjemfall» på alle torskekvotene. Hvis SV får bestemme skal kystflåten overta kvotene, slik at leveransene til landanleggene garanteres. Overgangen vil ta tid, kanskje så mye som tjue år, men det er ikke mulig å gjøre ting over natta uten å ramme trålerflåten unødvendig hardt, og tida trenges også til å rekruttere nye fiskere til kystflåten.

Får SV det som vi vil, kommer fiskeriene i framtiden til å levere fisk av høyere kvalitet enn i dag, skape mer enn tre tusen nye arbeidsplasser, senke utslippene fra båtene, og gi større avkastning per investerte krone. I tillegg kommer de ringvirkningene dette gir lokalt. Skal kystbefolkningen i nord ha en framtid må vi utnytte våre naturlige fortrinn. Det er dét SVs politikk er konstruert for å sikre.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken