«De omsettelige kvoter har i al sin enkelhed framskyndet en næsten total avvikling av kystfiskeriet og i utstrakt grad det kystnære dag-til-dag-fiskeri».

Sitatet kommer fra en dansk fisker for seks år siden. Den tidligere kystfiskeren Christian Jensen langet ut mot en fiskeripolitikk som har tillatt – og fortsatt tillater- at danske fiskekvoter struktureres og ender på stadig færre hender.

Danmark innførte omsettelige kvoter i 2002. Forsikringen fra politikerne var at kvotene ikke skulle konsentreres på få hender. Det har likevel skjedd, konkluderer Riksrevisjonen i en knusende rapport i vår. Ifølge rapporten kan det være begått ulovligheter i forbindelse med flere kvotetransaksjoner. Rapporten førte til at fiskeriministeren måtte gå av.

Den voldsomme avskallingen i fiskeflåten i Danmark de siste 15 årene, får leder i Pelagisk Forening i Norge, Mariann Frantsen, til å advare:

«På femten år har fiskerinæringen i Danmark gått fra å ha flere hundre fartøy til å ha bare 10–12 store båter igjen. Vi vet fra andre deler av næringslivet at lokale eiere er mer lojale og mer utholdende, også når bølgedalene kommer. De er også i større grad villige til å gi tilbake til lokalsamfunnet både som arbeidsgivere og samfunnsaktører. Nesten alt av overskuddet til de lokale fiskebåtrederne går tilbake til, og holder liv i, næringsliv og lokalsamfunn langs kysten» skriver hun i et leserbrev.

Det er all grunn til å trekke fram erfaringer fra nabolandet og andre land når det gjelder utviklingen i fiskerinæringen. De siste 25 årene har fisken i havet gått fra å være en ressurs tilgjengelig for alle med båt til å bli en salgsvare mellom redere. Siden har ulike regjeringer lagt til rette for å øke omsetteligheten av kvoter.

Nylig sendte regjeringen på høring et forslag som ytterligere uthuler den vanlige definisjonen av kystflåten som båter under 28 meter. Anbefalingen er å gi fartøy adgang til å utvide lasteromskapasiteten fra 500 til 600–700 kubikkmeter. I praksis får vi fartøy på 70–80 meter som fisker på kystflåtens kvoter.

I juli hevet fiskeriminister Per Sandberg kvotetaket fra seks til åtte per fartøy, og som stimulerer til ytterlige kvotekjøp. Nå er spenningen knyttet til Stortingets behandling i høst av Eidesen-utvalgets forslag til kvotesystem.

Utvalget anbefaler blant annet adgang til å kjøpe og selge kvoter i flåten under 11 meter, noe Lofotrådet, Norges Kystfiskarlag og Nordland Fylkes Fiskarlag har advart mot. Utvalget vil også fjerne tidsavgrensningen på kvoter, noe som gjør fiskekvotene evigvarende. Skal forsikringen om at fisken tilhører fellesskapets gi mening, må kvotene må tilbakeføres til sine opprinnelige fartøygrupper når de har sin utløpsdato. Avgjørelsene som skal fattes i Stortinget i høst vil ha stor betydning for Lofoten og Kyst-Norge.