Dette er et svar på leserbrev fra Steinar Horn som du kan lese her: Veistandard, vedlikehold og mangel på handlekraft i Vestvågøy kommune

Det er lett å forstå fortvilelse og harme fra oppsitterne og brukere av Myrstien. Kvaliteten på Myrstien har vært svært dårlig den siste tiden. Dette skyldes både graving i selve vegen som har vært nødvendig i forhold til tilknytning av ny brannstasjon til offentlig infrastruktur, og at re-asfaltering så langt ikke er gjennomført. I tillegg til dette så har det vært en svært regnfull høst som bidrar til ytterligere utfordringer når det gjelder vedlikehold av veiene.

I påvente av levering av asfalt har ansvarlig entreprenør for rode Leknes gjort midlertidige reparasjoner slik det åpnes for i kontrakten. Denne jobben kunne vært bedre. Det er fra kommunens side gjort en innskjerping i håndheving av denne delen av kontrakten som sikkert mange av avisens lesere har fått med seg. Illustrasjons-bilde for leserinnlegg viser Myrstien i dag der nød-reparasjoner er gjennomført.

Nordasfalt har fått oppdraget med å asfaltere de kommunale veiene denne sommeren. Kommunen venter fortsatt på at Nordasfalt skal få re-asfaltert de siste veiene som kommune har gjort bestilling på. Nordasfalt som er utførende har vært på hælene i lengre tid. De har imidlertid bedyret oppstart på mandag 15. oktober. Da skal asfaltering av parkeringsplass Lofothallen, Myrstien og området brannstasjonen bli gjort.