Etter flere måneder med overveielse om jeg skulle skrive noe i avisen om dette temaet, da negativitet og omtale til syvende og sist rammer oss alle, konkluderer jeg likevel slik jeg her gjør.

Som beboer i Borga har jeg i over ett år levd med veien fra Betel, forbi den nye brannstasjonen og videre opp i byggefeltet (Myrstien). En vei som fører til over 100 boenheter, til gatekjøkkenet, til Bjørnhaugen barnehage, til Lofothallen med utallige treningsøkter hver eneste dag- 7 dager i uka, til bymarka med mange biler som kjører dit, til arbeidsplasser i kommunale omsorgsboliger, til skiklubbens aktiviteter og alle andre større arrangement. Slik kunne jeg sikkert fortsatt, men dette får holde.

Dette er en vei som stort sett hele tiden har vært «ukjørbar», i så dårlig forfatning at i perioder har mange brukt fortauet som kjørebane. Veien er full av store hull, så smal at to biler knapt kan møtes og flere bileiere har fått ødelagt felger og dekk. Jeg er en av de som fikk sprekk i min lettmetallfelg og fikk kostnader på flere tusen. Ser i avisen at andre har levert regningen til kommunen, noe jeg ikke har gjort da en slik sprekk ikke kan konkret bevises, men egentlig burde jeg gjort det samme.

Det som irriterer og skuffer meg mest er den totale mangel på respekt og handlekraft til å lage en midlertidig løsning som vi kan leve med. Mange henvendelser er gjort til både administrativ og politisk ledelse, samt ansvarlig for vedlikehold, men lite og ingenting skjer. Hadde dette vært en stikkvei til 4 hus, så hadde jeg hatt forståelse for at her må kommunen prioritere, men dette er da vitterlig en vei med enorm daglig trafikk.

Det har vært lovnad etter lovnad om utbedring og asfaltering og forhåpentligvis kommer det snart på plass. Håndteringen av Myrstien bør for ettertiden stå som et skrekkens eksempel på hvordan man ikke skal håndtere kommunale veier i Vestvågøy. Jeg håper virkelig at erfaringene fra Myrstien blir tatt lærdom av og kan bidra til betydelige forbedringer i oppfølging og vedlikehold av veinettet i Vestvågøy.  

 

 En rekke veier på Vestvågøy får ny asfalt nå 

 Bileier med krav mot kommunen: - Dekkene ble revet hull i og felgene ble oppskrapet