Nye Ramberg skole - Hvor skal den stå?

Av
DEL

LeserbrevI siste kommunestyre 11. juni ble det fremmet et forslag fra Niilo Nissinen og Senterpartiet. Forslaget sa at nye Ramberg skole skal plasseres på en slik måte at den ikke kommer i konflikt med dagens skolebygg på Ramberg.
Intensjonen er at en skal kunne bruke gamle Ramberg skole, som skolebygg gjennom hele byggeperioden for ny skole.

Tanken er god, og derfor ble samme spørsmål stilt til rådmann og administrasjon i kommunestyret 9. april i et enstemmig vedtak i saken om midlertidig skolelokale. Bakgrunnen var at kommunestyret hadde innsett at leie av brakkerigg for midlertidig skolelokale på Ramberg, ville ta knekken på driftsbudsjettene til Flakstad kommune de neste årene.

Frem til formannskap 28. mai ble plasseringen av hvor ny skole kan bygges utredet av rådmann og hans stab. Innstillingen ble et forslag om at skolen skulle bygges langs fotballbanen på Ramberg. Gamle Ramberg skole skulle brukes helt frem til rivning av den gamle skolen startet. Alternativ plassering av skolen, der en unngikk å måtte rive deler av skolen, eller å måtte bruke hele eller deler av fotballbanen på Ramberg, var ikke mulig ut fra rådmannens utredning. For å forkorte byggetiden ble det også innstilt på mulig bruk av massivtre som byggemateriale. Hensikten var at bygget da kommer som byggesett, og at byggeperioden potensielt kan bli raskere. En raskere byggeperioden vil jo gi kortest mulig tid i et midlertidig skolelokale, som var foreslått til gamle Napp skole av rådmann. Det ble også opplyst at administrasjon og utdanningsforbundet hadde vært på befaring på Napp skole, og godkjent at lokalene kunne brukes som midlertidig skolelokale i byggeperioden.

Vi som representanter Flakstad Distriktsliste i kommunestyret er sjokkert over hvor lite tillit Niilo Nissinen, og Senterpartiet viser rådmann og hans stab. De har gjennom det siste året arbeidet med utredningen vedrørende ny skole på Ramberg siden prosjektet ble vedtatt. Det er totalt brukt mer enn en million kroner på prosjektet vedrørende ny skole. Hovedsakelig er dette utgifter i forbindelse med bruk av Stein Hamre arkitektkontor. Ansatte og brukere har vært medvirkende i prosessen rundt planleggingen. I tillegg har det vært orienteringer fra rådmann i hvert kommunestyre det siste året om prosjektet ny skole på Ramberg.

Prosessen har etter vår mening vært god, både når det gjelder medvirkning og orientering. Derfor var benkeforslaget til Nissinen og Senterpartiet om å vrake rådmannens og formannskapets innstilling, og heller plassere nye Rambergs skole på en slik måte at den ikke kommer i konflikt med dagens skole svært overraskende. Ut fra utredningen i sakspapirene til formannskap og kommunestyre i mai/juni, kom det jo etter vår mening klart frem, at dette ikke var mulig å bygge ny skole uten å komme i konflikt med dagens skolebygg.

For oss fremstår benkeforslaget om alternativ plassering som feil og lite gjennomtenkt. De konsekvensene vedtaket fører til, gjør at vi må ta bladet fra munnen, å skrive dette leserinnlegget hvor vi kommenterer saken, og legger frem vår mening.
Den første bekymringen vi har går på hva den økonomiske konsekvensen av benkeforslaget til Nissinen og Senterpartiet vil være. Skisseprosjektet til innleid arkitekt var jo tiltenkt å være avsluttet ved vedtak i kommunestyret 11. juni, men på bakgrunn av benkeforslaget løper enda regningene til innleid arkitekt for å oppdatere, å lage eventuelt nye skisser etter det nye flertallsvedtaket. Flere av tegningene kan ikke avsluttes før Flakstad kommunestyre har bestemt endelig plassering av Ramberg skole etter det vi får opplyst av arkitekt.

Rivning av dagens skole i flere etapper, og fortsatt bruk av dagens skole som skolebygg samtidig som det bygges nye skole ved siden av, vil helt klart føre til en mer langsom byggeprosess. Flere operasjoner og lengre byggetid, vil jo naturligvis også bety en dyrere Ramberg skole. Dette i forhold til hva som er beregnet i saksutredning og innstilling fra rådmann og Stein Hamre arkitektkontor.

Hvorfor ikke forslag om alternative plasseringer har kommet på banene tidligere skjønner vi ikke. Frykten for en midlertidig skole på Napp, ser for oss ut til å ha vært en drivkraft til at det plutselig kom frem flere forslag til alternative plasseringer rett før en skulle vedta bygging av ny skole og midlertidig skolelokale. For oss i Flakstad Distriktsliste blir det da et problem at kommunestyret ikke tør gjøre det vedtak som blir innstilt, som er mest gjennomtenkt og planlagt. Det alternativet som fremstår å være best økonomisk forsvarlig, og ville gitt midlertidig skole på Napp i kortest mulig tid.

Senterpartiet har jo vært en av de fremste kritikerne av kostnaden knytt til et nytt skolebygg på Ramberg. Derfor forslo de jo senest i kommunestyret i desember 2018, at de heller ønsket å se på renovering som alternativ. At de nå stemmer for vedtak som forhøyer den økonomiske konsekvensen på prosjektet er merkelig i våre øyne.

Det samme gjelder Niilo Nissinen og hans nye parti SV som etter kommunestyre i april sa til Lofot-tidende at hans forslag til vedtak, var for å få mer fart på prosessen med bygging av ny skole. Med denne kommentaren i minne, fremstår det jo veldig rart å ikke vedta den foreslåtte og planlagte plasseringen av Ramberg skole. Forslaget om ny plassering av skolen på Ramberg fører jo nå til en forsinkelser og skaper mindre fart i prosessen med bygging av ny skole. Dette måtte jo være opplagt, og derfor skjønner vi enda ikke benkeforslaget som dessverre fikk flertall.

Foruten de økonomiske konsekvensene er vi også skeptisk til om det i det hele tatt burde holdes skole på en byggeplass slik det nå er foreslått. Både alternativet å drive en skole som nabo til en byggeplass, og i hvert fall det å drive skole i en delvis nedrivd skole mener vi er uansvarlig. Støv og støy vil helt klart komme i konflikt med driften av en skole. De sykemeldinger og plager som både ansatte og elever ved Ramberg skole har hatt gjennom skoleåret 2018/19 viser jo dette. Først rivning av takplater som førte til mye støv. Deretter kom fukt og sopp som media både lokalt og nasjonalt formidlet i vinter med stor iver. Begge disse forhold viser potensielle problemstillinger om en skal drive en skole i eller i nærheten av en byggeplass.
Dette er grunn til at vi støttet innstilling fra rådmann og formannskap om å bare bruke Ramberg skole frem til rivning startet. Deretter skulle Napp skole brukes som midlertidig skolelokale frem til den nye skolen står ferdig. Vi har også støttet den foreslåtte tidsplanen som la opp til kortest mulig byggetid slik at tiden med midlertidig skole på Napp blir så kort som mulig.

Et gammelt ordtak sier at ufred skaper ingen utvikling. Denne saken mener vi er et eksempel på dette og derfor ønsker vi at både Niilo Nissinen, SV og SP vurderer om de enda står inne for å endre plassering av Ramberg skole fra rådmannens foreslåtte plassering fremfor fotballbanene. Det er lov å endre mening å gå for den forslåtte plasseringen som allerede er innarbeidet i skissetegninger. Det vil gi håp om at prosessen ikke drar ut mer i tid en nødvendig. For det viktigste er uansett at vi får på plass en ny Ramberg skole så raskt som mulig.

Mvh fra kommunestyregruppa til Flakstad Distriktsliste
Einar Benjaminsen
Eva Sæthre
Kristine Friis

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags