Om tillit og troverdighet

Høyhus i Svolvær.

Høyhus i Svolvær.

Av
DEL

LeserbrevByplanen for Svolvær var et hovedtema ved kommunevalget i september, naturlig nok med de drastiske endringer i bybildet som planen åpner for. I forkant av valget tilkjennega flere av våre lokale partier sine syn på planen, særlig i forhold til forslaget om 15-etasjers byggehøyde. Dette ga velgerne en mulighet til å påvirke Byplanens videre skjebne gjennom en demokratisk prosess. MDG, Rødt, SV og Arbeiderpartiet fremsto alle som motstandere av den foreslåtte byggehøyde, rett nok med varierende syn på hva som ellers ville være akseptabel høyde. Arbeiderpartiet for sin del begrenset den maksimale byggehøyde til 36 meter over havflaten, en høyde som dertil kun skulle tillates “noen få bygg”.

For de mange som ønsker å verne om Svolværs identitet og særpreg var det ekstra gledelig at et enstemmig Arbeiderparti sa nei til Byplanens høydeforslag. Beslutningen ble truffet etter en grundig intern prosess basert på 89 høringsinnspill og i siste fase inviterte partiet også til et folkemøte, referert i Lofotposten den 15. august. Senere ble partiets beslutning ytterligere forankret i samme avis gjennom en varm og velformulert kjærlighetserklæring til Svolvær by, ført i pennen av partiets ordførerkandidat Lena Amalie Hamnes den 27.august. Så gikk folket til valg og jeg vil tro at Vågan arbeiderparti vant en del stemmer ved sitt klare og utvetydige løfte til velgerne.

Valgresultatet ga 13 av totalt 29 mandater til de partier som i forkant gikk imot Byplanens høydeforslag, mens Høyre og Frp, på den annen side, fikk til sammen 10 mandater. Med andre ord, blant de partier som har annonsert sitt standpunkt, utgjør motstanderne et flertall. Med tilslutning av ytterligere to representanter vil dette flertallet være absolutt. Dette innebærer at miljøpartiet Venstre har en unik mulighet til å berge vårt felles bymiljø fra arkitektoniske fremmedelementer.

MDG, SV og Rødt har alle i ettertid gitt klart til kjenne at de står ved sine valgløfter. Men nå forlyder det angivelig at, når spørsmålet om byggehøyde skal endelig avgjøres, så vil representantene fra Arbeiderpartiet ikke være pålagt å opptre i samsvar med eget partivedtak. Dette lyder unektelig noe underlig, hensett til den foregående prosess med påfølgende behørige annonsering av partiets prinsipielle standpunkt. Men løse rykter bør møtes med sunn skepsis. Selvsagt gis der saker der folkevalgte representanter, ut fra sterke samvittighetsgrunner, må få stå fritt i forhold til visse partivedtak, men Byplanens forslag om byggehøyde er definitivt ikke en slik sak.

Enn så lenge, vil jeg tro at de verserende rykter om mulig faneflukt innen Arbeiderpartiet kun er dikt og forbannet løgn. Men det vil selvsagt ikke skade om partiledelsen står frem og bekrefter at et samlet parti står ved sine valgløfter. Tillit og troverdighet vil formodentlig gagne Arbeiderpartiet også på lengre sikt.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags