Om utvikling i Svolvær og politisk redelighet

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg er optimist og mener vi i fellesskap må klare å møte utfordringene også nå når byen vår er i vekst og reiselivet blomstrer - samtidig som vi beholder småbytrivselen og det som gjør Svolvær til «verdens minste storby».

Innledningen har jeg lånt fra et innlegg jeg skrev våren 2018 «Vi som elsker Svolvær» som er minst like aktuelt i dag. En god porsjon "galskap", ildsjeler og tilfeldigheter har stått bak mye av byutviklinga i Svolvær. Gode eksempler er overbygde verftshaller, havnepromenade, bru til Lamholmen, LOFAST, kulturhus (Thon), kjøpesenter «midt i byen» og Svolvær torg. Vågan Arbeiderparti har vært pådriver og aktiv støttespiller for de fleste av disse prosjektene og Svolvær har hatt en utvikling vi kan være stolte av.

"Det er svært viktig med utvikling og nye arbeidsplasser og vi ønsker investorer velkommen til Svolvær og Vågan. Vi mener samtidig det er viktig at vi som politikere og befolkning tar styringa over hvordan denne utviklingen skal være. Ikke minst innen reiselivet er potensialet for vekst enormt og vi har et stort ansvar for å forvalte merkevaren vår på en klok og langsiktig måte.

Den største merkevaren er lokalsamfunnene våre. Trivsel, bolyst og levende samfunn for oss som bor her er viktig, også for besøkende. I dette tilfellet gjelder det Svolvær, hjertet i kommunen. Svolvær har stor attraktivitet, folk vil besøke oss – merkevaren er etablert.»

Sitatet over er en del av ordlyden i det enstemmige vedtaket som Vågan Arbeiderparti gjorde på medlemsmøtet 13.august i fjor. Der vedtok vi også en maksimal byggehøyde på kote 36 over havet. Dagens Thon – hotell har denne høyden og hotellet har utviklet viktige og lønnsomme helårsarbeidsplasser og hotellet har skapt seg et fantastisk renomme innen reiselivsbransjen og vinner utmerkelser i fleng. Thon og tilsvarende prosjekt andre steder har vist at det ikke er byggehøyden alene som er avgjørende for å utvikle gode og lønnsomme hotellprosjekt. Denne kjeden vil også tilføre kommunen 70-80 nye arbeidsplasser med hotellet som er under oppføring på kjølelagertomta og som har en byggehøyde på 6 + 1 etasjer.

I Vågan Arbeiderparti er det få saker vi har behandlet mer grundig enn byplanen for Svolvær, med tre åpne temamøter i løpet av et års tid før endelig vedtak i vårt parti i august. Vågan AP ønsket å være tydelige på våre standpunkt før valget - slik at de som stemte på oss ikke skulle være i tvil om vårt ståsted i denne, for mange, viktige saken.

Det burde derfor ikke komme som noen overraskelse at vi også fremmer dette standpunktet når saken om byplan, byggehøyder og alle de andre viktige temaene vedrørende byplanen endelig skal vedtas noen få måneder senere. Det er heller ingen overraskelse at investor Christian Ringnes, og andre som har et annet ståsted enn vårt, blir skuffet dersom deres syn ikke får flertall. Ringnes var tydelig allerede i vårt medlemsmøte i august om at hotellet ikke ville bli bygget dersom foreslått byggehøyde (55 m) ikke ble innvilget. De siste dagene er det gitt signaler om at høyden kan reduseres til kote 47 (kirka) og at prosjektet skrinlegges om dét ikke imøtekommes. Det er en redelig sak.

Vi var positive da Ringes presenterte sitt prosjekt i desember, med de vel 40 arbeidsplassene det da ble sagt det ville generere. Vi har hatt en ryddig og god dialog med Ringnes underveis og han vet meget godt hvor ønsket han er som investor i vår kommune. Styret og kommunestyregruppa har drøftet saken denne uka og vi har formidlet hvor ønsket det er med et godt hotellprosjekt i dette kvartalet innenfor en byggehøyde inntil kote 36.

Målet for Byplan Svolvær har hele tiden vært en tydelig plan med klare rammer som gir forutsigbarhet for investorer og private utbyggere – og at vi beveger oss bort fra den dispensasjonskulturen som har rådet siden planen ble vedtatt i 2012. Det siste var en av hovedårsakene til at byplanrevideringen ble igangsatt.

Nå er vi snart i mål. Mandag skal saken behandles i kommunestyret. Uansett utfall så vil Vågan Arbeiderparti jobbe knallhardt videre for at Svolvær og hele kommunen skal ha en positiv utvikling, der nye arbeidsplasser skapes og bidrar til en sunn kommuneøkonomi og der besøkende, turister og lokalbefolkning lever sammen i en god balanse.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken