Velferdstjenester er ikke som andre tjenester

Laura Johanne Olsen

Laura Johanne Olsen Foto:

Av
DEL

LeserbrevVelferdstjenester er lovpålagte tjenester som skal dekke grunnleggende behov for alle innbyggerne i landet uavhengig av bosted og inntekt. I motsetning til Anja Johansen og Nordland Venstre, mener jeg at investorer som henter ut privat profitt på velferdstjenester ikke fortjener noen som helst honnør, men et offentlig innsyn i hvordan de bygger sine overskudd.

Velferdstjenester er ikke som andre tjenester. Det er urimelig å sette likhetstegn mellom for eksempel hårklipp og skolegang, og mellom helse- og banktjenester. For det første er velferdstjenestene svært arbeidsintensive, ettersom kostnadene i stor grad er knyttet til å betale lønn til de ansatte. For det andre er velferdstjenestene svært komplekse tjenester som skal dekke grunnleggende behov blant sårbare pasienter. Ettersom dette handler om basistjenester kan konsekvensene av feil være fatale. En ødelagt skolegang eller feil medisinsk behandling har langt større konsekvenser enn en skeiv hårklipp eller høye lånerenter.

Sist men ikke minst skiller velferdstjenestene seg fra andre tjenester fordi de er finansiert med skattepenger. Den offentlige velferdsmodellen er bygd opp nettopp ut fra en erkjenning av at velferdstjenester IKKE er som andre tjenester. Alle innbyggere skal ha et likeverdig tilbud på helsehjelp og skolegang. Vi kan ikke overlate til det private markedet og kommersielle bedrifter å levere så viktige og grunnleggende tjenester, eller skumme fløten av lange politiske kamper for den norske velferdsmodellen.

Noen kommersielle bedrifter innen velferdstjenester driver med store overskudd. For å skaffe overskudd og hente ut mer privat profitt fra velferdstjenestene må kostnadene kuttes. Dette kan gjøres ved enten å kutte i bemanningen, kutte i lønnsutgiftene, kutte i pensjonsutgiftene, utnytte markedet ved å kun utføre inntektsbringende og enkle behandlinger, eller ved å strukturere eierselskapet slik at bedriften unngår skatt og annet finansielt ansvar. Dette betyr at det Anja Johansen og Nordland Venstre kaller «velferdsinnovasjon» ikke er annet enn kutt i de totale kostnadene, en skjev bruk av tildelte midler, eller en simpel utnyttelse av fellesskapets behov og muligheter. Det er ikke uten grunn at det finnes flest private helsebedrifter i større byer med god tilgang på en betalingsvillig kundegruppe. Det er heller ikke tilfeldig at private helsebedrifter tilbyr enkle behandlinger og overlater til offentlig sykehus å utføre de kompliserte og kostnadskrevende behandlingene.

Velferdstjenestene er ikke som andre tjenester. Det bør derfor ikke åpnes for kommersiell drift og privat profitt på våre grunnleggende behov innen helse, omsorg og utdanning. Derimot må vi sikre at offentlige investeringer kommer innbyggerne og fellesskapet til gode, og ikke blir insentiver for profittmotiverte eiere som vil bygge private overskudd. Rødt heier på alle pedagogene, sykepleierne og helsefagarbeiderne som fortjener gode arbeids- og lønnsvilkår. Rødt heier på offentlige velferdstjenester.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags