“Svolvær er ganske hot for tiden”

Av
DEL

LeserbrevHer i spalten kunne vi nylig lese at Svolvær nå er i ferd med å sprenge grensen mellom «den lille småbyen» og «den store småbyen». Dette gjennombruddet vil angivelig sette byen «på kartet» og utløse lokal stolthet. En forutsetning synes imidlertid å være at Christian Ringnes får bygge en fjorten-etasjers hotellblokk i glass og betong i Gammelgata. Men dette haster, for nettopp nå «går en del tog mot fremtiden» og vi bør «gripe sjansen til å bli med et av togene».

Alt dette er det selvsagt mulig å mene og jeg betviler ikke skribentens gode vilje. Men, på den annen side er det også mulig å mene at vi som bor her, av respekt for byens historie, egenart og omgivelser, har en plikt til å fare noe mer varsomt frem på den smale stripen vi er tildelt mellom fjell og fjære. Dertil er det mulig å mene at Christian Ringnes fremstår med en ganske annen agenda, en agenda som prioriterer optimalisert avkastning fremfor lokal tilpasning. I tråd med dette er prosjektet «rettet inn mot en pengesterk kjøpergruppe». Business er nå en gang business og som investoren selv sier «Svolvær er ganske hot for tiden». Dette burde ikke overraske noen, man blir normalt ikke rik av å mele andres kaker.

Langt mer overraskende burde det være om våre lokale myndigheter skulle velge å stå med hatten i hånden og ta imot det som bys av høydemetre, betong-garnityr, bar, bad og badstuhytter på høyt plan, samt brutte siktelinjer, slagskygge og trafikale problemer på bakkeplanet. Betongkolosser er forholdsvis varige fenomener. Det som bygges i dag det skal også våre barnebarns barn måtte leve med. Tidvis har det fulgt større glede med byggeprosjekter som aldri ble realisert enn med mange av dem som fikk se dagens lys grunnet hastverk og tradisjonell urban brutalisme.

Da betongfeberen truet som verst i vår gamle Hansa-stad sør i landet, ville entreprenante kremmersjeler legge den historisk verdifulle, om enn noe forfalne, «Bryggen» under et lokk av tidens nye materiale. En tilsvarende skjebne var tiltenkt den gamle bydelen Marken og heller ikke den pittoreske Kjøttbasaren skulle skånes. Her skulle LO få boltre seg med en tolvetasjers betongklump i neo-stalinistisk stil, ikke helt uten likhetstrekk med det prosjekt som herr Ringnes og hans nederlandske arkitekt nå vil servere oss i Gammelgata. Takket være lokale ildsjeler samt en god porsjon bypatriotisme ble intet av dette realisert. I dag blomstrer bydelen Marken i beste velgående, Kjøttbasaren er for lengst fredet og brukes som spisested og mathall og Bryggen troner på UNESCOS verdensarvliste. Vel integrert i bryggemiljøet, i stil og byggehøyde og i harmoni med byens historiske arv, finner vi også et moderne hotell med 340 rom. Christian Ringnes burde koste på seg en bergenstur, kanskje kunne han her ha et og annet å lære om proporsjoner og om lokal tilpasning.

De føromtalte «tog mot fremtiden» som nå angivelig skal være klare for avgang burde ikke stresse noen. Svolvær og omegn har sin naturlige egenverdi og den bør forvaltes med sinnsro, respekt og klokskap av byens egne beboere. Selvsagt kan vi da ikke utelukke at Christian Ringnes velger å gå annet steds hen. Men i en by der hotellprosjektene angivelig står i kø, ville det neppe være noen ulykke for vårt bymiljø om vi ble forskånet for det mammutprosjektet som vi så langt har fått oss presentert i Gammelgata.

Problemet ligger snarere på en annen kant. Turismen er og vil fortsatt kunne være et gode for Lofot-regionen, og for dem som velger å komme hit. Men området er begrenset og meget sårbart. Vi skal derfor ikke være blinde for det som skjer med andre populære reisemål her til lands og ute i verden for øvrig. FNs World Tourist Organization spår en markant vekst i den globale turismen i årene frem til 2030. Hvor mange turister er det så rom for her i Lofoten før Lofoten slutter å være Lofoten og omdannes til et heseblesende opplevelsessenter for masseturisme der regionens egne beboere befinner seg som midt i et stetsevarig lementråkk? I denne sammenheng fremstår lokal styring, helhetstenkning og bærekraft som nøkkelbegreper.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags