Prioriter det viktigste først!

E10:gjennom Lofoten trenger sterkt til opprusting og utbedring, skriver Håvard Horn og Søren Fredrik Voie i dette innlegget.Arkivfoto: Lise Fagerbakk

E10:gjennom Lofoten trenger sterkt til opprusting og utbedring, skriver Håvard Horn og Søren Fredrik Voie i dette innlegget.Arkivfoto: Lise Fagerbakk

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Stortinget har nylig behandlet Nasjonal Transportplan for perioden 2018–2029.

Her er mange viktige samferdselsprosjekter for vår del av landet blitt prioritert, mens fortsatt mange uløste samferdselsoppgaver i vår landsdel og vårt nærmiljø hverken er prioritert eller omtalt.

Mye godt politisk arbeid og «håndverk» gjenstår før prioriterte prosjekter er ferdig planlagt og nødvendige økonomiske midler til gjennomføring er bevilget. Dette gjelder i enda større grad for alle de gode og godt begrunnende prosjektene som ikke er kommet med i Nasjonal Transportplan, i denne omgang.

Det satses nå tungt på ferdigstillelse av Hålogalandsbrua og opprusting av Hålogalandsvegen. Dette er prosjekter på til sammen 10–15 milliarder kroner. Hver for seg gigantiske investeringer, men som vil bidra til at også Lofotens befolkning og næringsliv kommer raskere og nærmere til jernbanen i Narvik og til flyplassen på Evenes.

E10 gjennom Lofoten trenger sterkt til opprusting og utbedring. Her er det i Nasjonal Transportplan satt av et mindre beløp til oppstart av arbeidet i siste del av planperioden. Regjeringen har heller ikke så langt fulgt tilrådningen fra Statens vegvesen og fra kommunene i Lofoten om å velge det såkalte alternativ 4, med bygging av ny E10 gjennom Vestvågøy og vesentlig forkorting av kjøretiden mellom Leknes og Svolvær. Foreløpige beregninger viser en investeringsramme på 6–7 milliarder for dette alternativet.

Framtidig flyplass for Lofoten er ennå ikke avklart. Her driver Avinor med et utredningsarbeid som skal konkludere til sommeren 2018. Uansett løsning som blir valgt for utvidelse av eller ny flyplass i Lofoten snakker vi fort om milliardinvesteringer. Og her haster det med å komme i gang. Både trafikkvekst, manglende kapasitet og servicenivå på nåværende lokaliteter, og uutnyttet potensial for næringslivet i regionen tilsier det.

I tillegg kommer flere større havneinvesteringer som ikke er prioritert for utbygging, ei heller finansiert. I vårt område har det i flere år vært arbeidet aktivt for utdyping av Ballstad havn. Dette er et relativt stort prosjekt som ikke er kommet med i Nasjonal Transportplan. I tillegg kommer flere mindre fiskerihavneprosjekter. På transport- og cruisehavnesida må det snarest foretas større utbedringer i Leknes havn.

Ovenstående er eksempler på større samferdselsoppgaver som krever samlet opptreden og betydelig arbeid fra både politikere og næringsliv for å bli løst.

Investeringsoppgavene er mange og store, mens tilgjengelig investeringsmidler er begrenset.

I denne sammenheng er Vestvågøy Næringsforum noe spørrende til hvorfor Statens vegvesen bruker ressurser på planlegging (KVU) av fergefri kryssing av Hadselfjorden, mens det fortsatt er andre, viktigere og prioriterte samferdselsoppgaver som ikke hverken er planlagt eller finansiert?

Uansett vil Vestvågøy Næringsforum påpeke at planleggingsarbeidet med eventuell fergefri kryssing av Hadselfjorden ikke må komme til fortrengsel for andre høyst påkrevde og prioriterte samferdselsoppgaver i regionen.

Med andre ord, prioriter det viktigste først!

Vestvågøy Næringsforum

Daglig leder Håvard Horn

Styreleder Søren Fredrik Voie,

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags