Små skoler er bra

Av
DEL

LeserbrevSmå skoler omtales av og til i negative ordelag av politikere i Vågan. Tynt sosialt (og faglig) miljø er ord som brukes. Av hensyn til elevene må ungdomstrinn legges ned, blir det sagt.

Fordommer, ikke på fakta, er grunnlaget for slik omtale, og det gjør noe med selvbildet til ungdommene. Det gjør noe med hvordan disse elevene blir vurdert av jevnaldrende i sentrum, det gjør noe med arbeidsmiljøet på de små skolene, og det gjør noe med tryggheten i bygda og med lysten til å bosette seg der.

Vågan kommune leide inn Nordlandsforsking for å skaffe fram faktagrunnlag til siste runden med skolestrukturdebatt. Konklusjonene var at det er ingenting å tjene på å sentralisere ungdomstrinnene, verken faglig, sosialt, eller økonomisk.

Dersom miljøet på de små skolene hadde vært så fattig som det hevdes, er det merkelig at de to skolene som har vunnet First Lego League til nå, er Strønstad og deretter Laupstad. Samarbeidsevne og problemløsing er vesentlige kriterier i konkurransen.

Gode samarbeids- og kommunikasjonsformer er nøkkelen til suksess. Det er kvaliteten, ikke størrelsen det kommer an på. Det gjelder både for store og for små skoler. I små skolekretser treffes lærerne til skoleutvikling på tvers av skolene. Elevene fra de fleste distrikts-skolene møtes jevnlig i undervisning og prosjekt, for å lære i større miljø.

Kommunens eldste ungdomsklubb ligger i distriktet og er fortsatt i drift. Klubben er sosial arena for alle skolens barn og ledes av elevene på ungdomstrinnet. På små skoler må barna i større grad samhandle på tvers av aldersgrenser. De store tar ansvar for de små. Samtidig lærer de nødvendigheten av å bidra i samfunnet for at noe skal skje. Fokus på ansvar blir større, presset for å være kulest, mindre. Elevene på bygda kan dermed få en sosial kompetanse som er gull verd for dem selv og for samfunnet.

Vi som styrer Vågan setter pris på at vi har gode skoler, barnehager og livskraftige samfunn i hele kommunen. De skal vi bevare og styrke.

Frank Johnsen, Sp

Lena Hamnes, Ap

Camilla Rostad, SV

Gunnar Aarstein, Rødt

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags