Trafikkfarlige Lofoten - for både fastboende, turister og andre levende

Av
DEL

LeserbrevVeiene i Lofoten ble hovedsakelig bygget ut på 50, 60-og 70 tallet, og det vi kjenner som E10 i dag har i hovedsak smal veibredde, men særlig smalt er det mange steder i Vestlofoten.

Og med økende befolkning og ikke minst en eksplosiv økning i turismen- ikke bare sommer, men også vinterturisme, er Lofotens veinett i all hovedsak meget trafikkfarlig.

Ja en kan undres over at det ikke skjer flere alvorlige ulykker- de fleste trafikkuhell ender godt når det gjelder liv!

Denne sommeren har jeg kjørt noen ganger fra Svolvær til Moskenes T/R- og jeg har virkelig sittet med hjertet i halsen mang en gang og tenkt – går dette bra?

En formiddag på Reine ble jeg vitne til at en mann med hund måtte hoppe i veigrøfta for ikke å bli nedkjørt. På smale veier er det mange steder bare plass til ett kjøretøy! Og knapt nok en mann ved siden av.

Tettheten av turistbusser, bil med campingvogn og bobiler er enorm i sommermånedene- og det er selvfølgelig slik at de som er kommet hit for å se Lofoten blir bergtatt, og da kjøres det saktere enn fartsgrensene er, det kjøres mere uaktsomt, og det kjøres til dels langt over i motgående kjøretøys kjørebane! I sommer måtte jeg legge inn en ekstra time på å kjøre fra Laukvik til Moskenes.

Arctic Race har rekruttert mange tusen mennesker til å komme på sykkelferie i Lofoten. Del veien står det på skiltene langs veien. Ja gjerne, men hva når det ikke er plass til en bil med en syklist engang i bredden! Vi har mange slike plutselige innskrenkinger i allerede smal vei, små bruer kommer brått på- uten spesiell advarende skilting! Utlendinger og folk som ikke er vant til smale veier tenker ikke på at det plutselig er en flaskehals der det kun er plass til et kjøretøy uten syklisten ved siden av!

Jeg fraråder absolutt alle som spør meg om å sykle i Lofoten om sommeren!

En tur møtte jeg ikke mindre enn 7 tomme turbusser fra Evenes i Austvågøy- alle skulle til Leknes for å kjøre cruiseturister!

Vi har rett og slett ikke infrastruktur og veinett som tåler dette brukspresset! Veinettet tåler knapt oss som bor her og det som kreves av transport for et daglig virke gjennom året. Etterslepet av vedlikehold av veinettet er veldig tydelig!

Hver gang jeg kjører strekningen Laukvik- Vestpollen tenker jeg at vi burde anerkjenne denne veien som en behandlingsreise i bil for personer med nyrestein- garantert at den løsner på tur/retur på denne strekningen.

Vi Lofotinger vil gjerne ha et trygt veinett så snart som mulig!! Og det haster med å finne gode løsninger! Samtidig må klimaavtrykket ned- nå må vi finne andre løsninger på hvordan turistene skal få ta seg inn i Lofotregionen på annen måte enn i sitt eget kjøretøy?

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags