Vanskelig å se hvordan Moskenes skal fortsette som egen kommune

Av

Vi har aldri ment at kommunesammenslåing er svaret på problemene i kommunesektoren. Nærhet til beslutningstakerne, lokal kunnskap som rettesnor for politiske vedtak og rekruttering til lokalpolitikken, er viktige elementer i det norske demokratiet.