«Husfreden» i Lofoten

Utsikt fra Reinebringen, ett av turmålene Lofoten friluftsråd har hatt fokus på i prosjektperioden.

Utsikt fra Reinebringen, ett av turmålene Lofoten friluftsråd har hatt fokus på i prosjektperioden. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LederDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Lofotrådet er et såkalt konsensusorgan. Det vil si at alle de seks ordførerne må være enige før et vedtak er gyldig. Det gir en kommune muligheten til å blokkere enigheten mellom de øvrige.

Årsaken er enkel: Regionråd har ingen formell makt, i motsetning til kommunene. Ordførerne kan ikke gå ut over sine respektive kommunestyrer og fatte beslutninger på vegne av sin kommune uten en politisk «fullmakt».

Bestemmelsen om konsensus bidrar til «husfreden» i Lofoten. Det er i saker regionen er samlet at regionrådet skal framstå som en felles stemme utad.

Ut fra intensjonen fungerer dette i politiske spørsmål. Men man kan spørre seg om samstemmigheten er en farbar vei når Lofotrådet er arbeidsgiver. Behandlingen av Lofoten Friluftsråd gir god grunn til å stille spørsmålet.

Som Lofotposten har omtalt hyppig besluttet Lofotrådet i desember i fjor å legge ned Lofoten Friluftsråd. Begrunnelsen var at prosjektrapport og prosjektregnskap manglet. Kommunene vil dessuten endre organisering, og flytte friluftsrådet ut av Lofotrådet.

Det er gode grunner til å ta formaliteter på alvor når offentlige penger skal brukes. Men det er også grunn til å spørre om et møte i regionrådet er rette fora for å behandle en sak der ansatte og deres arbeidsplass inngår.

Riktignok var daglig leder ansatt for en prosjektperiode på tre år, og som utløp ved årsskiftet. Det var ingen automatikk i at vedkommende skulle få stå videre i stilling ved en permanent videreføring av Lofoten Friluftsråd. Det kan være gode grunner ved en omorganisering og med ny arbeidsgiver å gi nytt styre oppgaven med å lyse ut stillingen, og avgjøre hvilken kompetanse styret ønsker.

Like fullt har arbeidgiver – i dette tilfellet Lofotrådet – en soleklar plikt til å opptre ryddig og ordentlig overfor personen som rådet har hatt arbeidsgiveransvaret for i tre år. Vi kan ikke se at en rask behandling i et rådsmøte, der en ordfører slår fast at hans syn er at rådet midlertidig legges ned, ivaretar de hensyn en arbeidsgiver har. En slik praktisering av konsensusprinsippet svekker Lofotrådets omdømme i befolkningen.

Å ivareta hensyn til arbeidstakere handler om lover og regler nedfelt i avtaler mellom partene i arbeidslivet. Det er denne praksisen som sikrer arbeidstakere mot vilkårlighet, samtidig som arbeidsgiverne innenfor regelverkets rammer har styringsrett.

Vi utelukker ikke at det er forhold i saken som av personalhensyn ikke kan diskuteres offentlig. Men det er mulig å ivareta slike hensyn samtidig som en sak behandles rydig.

Lofot-ordførerne bør derfor være ekstra påpasselig med å ikke innføre en arbeidsgiverpolitikk basert på avstemninger i et rådsmøte.

Les også: Ordfører snur - innkaller til ekstraordinært kommunestyremøte

Les også: Ordføreren brøt loven - kan ikke nekte interpellasjon

Les også: «Et prosjekt har altså en start og en slutt. Det er derfor ingen stilling i dag» (leserbrev)

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags