«Husfreden» i Lofoten

Utsikt fra Reinebringen, ett av turmålene Lofoten friluftsråd har hatt fokus på i prosjektperioden.

Utsikt fra Reinebringen, ett av turmålene Lofoten friluftsråd har hatt fokus på i prosjektperioden. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LederLofotrådet er et såkalt konsensusorgan. Det vil si at alle de seks ordførerne må være enige før et vedtak er gyldig. Det gir en kommune muligheten til å blokkere enigheten mellom de øvrige.

Årsaken er enkel: Regionråd har ingen formell makt, i motsetning til kommunene. Ordførerne kan ikke gå ut over sine respektive kommunestyrer og fatte beslutninger på vegne av sin kommune uten en politisk «fullmakt».

Bestemmelsen om konsensus bidrar til «husfreden» i Lofoten. Det er i saker regionen er samlet at regionrådet skal framstå som en felles stemme utad.

Ut fra intensjonen fungerer dette i politiske spørsmål. Men man kan spørre seg om samstemmigheten er en farbar vei når Lofotrådet er arbeidsgiver. Behandlingen av Lofoten Friluftsråd gir god grunn til å stille spørsmålet.

Som Lofotposten har omtalt hyppig besluttet Lofotrådet i desember i fjor å legge ned Lofoten Friluftsråd. Begrunnelsen var at prosjektrapport og prosjektregnskap manglet. Kommunene vil dessuten endre organisering, og flytte friluftsrådet ut av Lofotrådet.

Det er gode grunner til å ta formaliteter på alvor når offentlige penger skal brukes. Men det er også grunn til å spørre om et møte i regionrådet er rette fora for å behandle en sak der ansatte og deres arbeidsplass inngår.

Riktignok var daglig leder ansatt for en prosjektperiode på tre år, og som utløp ved årsskiftet. Det var ingen automatikk i at vedkommende skulle få stå videre i stilling ved en permanent videreføring av Lofoten Friluftsråd. Det kan være gode grunner ved en omorganisering og med ny arbeidsgiver å gi nytt styre oppgaven med å lyse ut stillingen, og avgjøre hvilken kompetanse styret ønsker.

Like fullt har arbeidgiver – i dette tilfellet Lofotrådet – en soleklar plikt til å opptre ryddig og ordentlig overfor personen som rådet har hatt arbeidsgiveransvaret for i tre år. Vi kan ikke se at en rask behandling i et rådsmøte, der en ordfører slår fast at hans syn er at rådet midlertidig legges ned, ivaretar de hensyn en arbeidsgiver har. En slik praktisering av konsensusprinsippet svekker Lofotrådets omdømme i befolkningen.

Å ivareta hensyn til arbeidstakere handler om lover og regler nedfelt i avtaler mellom partene i arbeidslivet. Det er denne praksisen som sikrer arbeidstakere mot vilkårlighet, samtidig som arbeidsgiverne innenfor regelverkets rammer har styringsrett.

Vi utelukker ikke at det er forhold i saken som av personalhensyn ikke kan diskuteres offentlig. Men det er mulig å ivareta slike hensyn samtidig som en sak behandles rydig.

Lofot-ordførerne bør derfor være ekstra påpasselig med å ikke innføre en arbeidsgiverpolitikk basert på avstemninger i et rådsmøte.

Les også: Ordfører snur - innkaller til ekstraordinært kommunestyremøte

Les også: Ordføreren brøt loven - kan ikke nekte interpellasjon

Les også: «Et prosjekt har altså en start og en slutt. Det er derfor ingen stilling i dag» (leserbrev)

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags