Luftfarten som drivkraft for økonomisk utvikling og desentralisert bosetting

Jonny Finstad (H) i Stortingets samferdselskomite.

Jonny Finstad (H) i Stortingets samferdselskomite.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Fly og luftfart knytter Norge sammen, åpner døren til verden og bidrar som drivkraft for økonomisk utvikling.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Forleden kom melding fra Widerøe om nedleggelse av 44 flybevegelser i Lofoten og Vesterålen. Norwegian melder om dårlige resultater og har lagt ned såkalte «tynne ruter» i distriktene. Økning i luftfartsavgiftene oppgis som årsak.

Mange distrikter melder om misnøye med reduksjon i flytilbudet, mens staten bruker hele 730 millioner på kjøp av flyruter på kortbanenettet (Widerøe)– Fordi kortbanenettet er et viktig kollektivtilbud i distriktene- og innmater til større flyplasser og flyselskaper.

Konkurranse på kortbanenettet, slik justering av luftfartsavgiftene muliggjorde Norwegians konkurranse på lange flyruter, lavere priser og vekst i flytrafikken – har ikke skjedd på de korte rutene i distriktene. I følge Avinor øker flytrafikken fremdeles, men på utland.

Onde tunger hevder Widerøe i fjor opprettet kommersielle ruter i Lofoten og Vesterålen som nå legges ned - for å hindre konkurranse på kortbanenettet fra konkursrammede Fly Viking.

Når ingen flyselskaper lykkes med å etablere kommersielle flyvninger og sunn konkurranse for kundene på kortbanenettet, bør man stille spørsmålet: Hvorfor?

Avgiftsendringer har over mange år medført vridning til økt lønnsomhet på lengre flyvninger. For eksempel har strekningen Bodø – Stokmarknes, 80 ganger så høy avgift pr km t/r sammenliknet med Oslo – New York.

Norske miljøavgifter har som prinsipp at forurenser betaler. Luftfartsavgiftene gjenspeiler ikke dette. Sverige innfører nå en avgifts- modell etter flyreisens lengde. Prinsippet om at forurenser betaler bør også gjelde i luftfarten. Det fremstår ikke som riktig at passasjerer i distriktene skal «subsidiere» ferie og fritidsreiser med store fly som forurenser mer.Utenlandske selskaper flyr også mye billigere i Norsk luftrom enn i resten av Europa.

Elektrifisering og nytt drivstoff vil revolusjonere miljø-avtrykket i luftfarten. Kortbanenettet er spesielt egnet til at Norge kan bli et foregangsland for ny teknologi og elektriske fly.

Luftfartens samfunnsoppdrag for næringslivet, offentlig forvaltning og folks mobilitet vil i framtiden få større funksjon for pendlere, og blir distriktenes miljøvennlige alternativ til togene rundt de store byene. Det vil skape trafikkgrunnlaget Norske flyselskaper trenger for å konkurrere mot utenlandske lavprisaktører.

Økt passasjertrafikk og innmating fra kortbanenettet vil være av økonomisk interesse for alle parter i nasjonal luftfart.

Luftfartsavgiftene kan ikke bare være finanspolitikk. Luftfarts-strategier som inngår i en helhetlig transportpolitikk for landet må ligge til grunn.

Flertallspartiene på stortinget og regjeringsplattformen har vedtatt og slått fast at regjeringen skal komme til stortinget med sak om innretningen på luftfartsavgiftene.

Flertallet i Storting og regjering ønsker altså en nasjonal debatt om luftfartsavgifter og luftfartsstrategier velkommen! Luftfarten blir en viktig drivkraft for bærekraftig omstilling, økonomisk utvikling og desentralisert bosetting rundt i hele Norges langstrakte land.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken