Bekymringsmelding vedrørende ny Ramberg skole.

Av
DEL

LeserbrevI desember 2018 ble Ramberg skole stengt pga av støyproblematikk.

Februar 2019 stormer det igjen rundt Ramberg skole, denne gangen var det vannskader, mugg, sopp, og fukt som var temaet. Det var store oppslag både i lokal aviser, og landsdekkende media.

Følgende uttalelse fra rektor kunne man lese i VG 19/02-2019 – Det er ikke holdbart. Personalet og elevene føler seg dårlige, og det går ut over både det psykososiale miljøet og læringsmiljøet. En skolekrise, og en sjokkerende lav standard i Norge i 2019, sier rektor Nils Oscar Buskqvist til VG.

Situasjonen ved skolen roet seg imidlertid da det ble vedtatt at nytt skolebygg skulle bygges, og kommunelegen informerte om at skolen var under konstant overvåking, samt at en midlertidig løsning ang skolebygg skulle på plass.
I kommunestyremøte 11/06-2019 ble det vedtatt at eksisterende skolebygg skal benyttes som midlertidig skolebygg, og ny skole skal plasseres på samme tomt. Skisseprosjekt fra arkitekt Stein Hamre viser at den beste plasseringen, av fremtidig skolebygg er langs fotballbanen.

Pga av tomtens størrelse og plassering av eksisterende bygg, lar det seg ikke gjøre å bygge den nye skolen uten å rive deler av eksisterende bygg. Ved å velge en slik løsning vil byggeperioden forlenges, og elever og lærere må jobbe i miljø med mye støy og luftforurensning. Noe som vi vet fra tidligere jmf skolestenging og oppslag i media er svært lite tilfredsstillende, for elever og lærere.
Det vil også kunne oppstå farlige situasjoner i forbindelse med anleggsarbeidene som vil pågå. Byggeplassen vil selvfølgelig bli inngjerdet. Men med de erfaringer man har vedrørende byggeplasser, så er det ikke bestandig skilting, og byggeplassgjerder klarer å holde nysgjerrige barn, og voksne borte.


Når det nye skolebygget er på plass, vil elevene og lærere kunne flytte inn. Men undervisningen vil fortsatt foregå på en byggeplass, ettersom arbeidene med å rive det som har vært midlertidig skole (ungdomsskolefløyen) må igangsettes.

I forbindelse med at ovennevnte alternativ er vedtatt lurer vi på følgende:

Hvilken medvirkning har elever, lærere og foresatte hatt i prosessen med dette alternativet?

Hvorfor blir det beste alternativet for skolebygg og midlertidig skole valgt bort?

Viser her til uttalelse fra kommuneadministrasjonens fagperson som er sitert i Lofot- Tidende 11/06-19
En ny skole planlegges i et 50-100-årsperspektiv. Vi har tatt utgangspunkt i arealet som er optimalt både for lekeplass, lysforhold, adkomst og parkering av busser, med mere. Om dere velger å gå bort fra dette for å bruke den gamle skolen i byggingsfasen, velger dere bort den beste løsningen for skolen, uttaler administrasjonens fagperson. Hun legger til at både omprosjekteringa og det å bygge nær en skole - med de sikkerhetstiltak dette vil føre med seg - vil gjøre prosjektet dyrere.


Bekymrede foreldre

Eva Sæthre
Ole- Ronny Sandnes
Bjørn- Ivar Arntsen
Line Marica Arntsen

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags