Selvgjort er velgjort

Camilla Rostad, ordførerkandidat for Vågan SV

Camilla Rostad, ordførerkandidat for Vågan SV Foto:

Av
DEL

Leserbrev1. april publiserte Lofotposten et leserbrev skrevet av FrPs Espen Thorvaldsen der han forsøkte å kritisere SVs syn velferdsprofitører, et innlegg han avsluttet med å ønske leverandører av tekniske tjenester til kommunen velkommen. Thorvaldsen fikk svar på tiltale samme dag i et innlegg hvor jeg redegjorde for SVs tanker om barnehagedriften i Vågan. Jeg lovte avslutningsvis i innlegget å komme tilbake til SVs tanker om drift av offentlige tjenester, og under kommer noen argumenter for hvorfor jeg mener at det er bedre å investere i egne ansatte i stedet for å sette dem vekk til kommersielle aktører.

Som kjent, så er den foretrukne løsningen for mange politikere konkurranseutsetting. Teorien sier at konkurransen vil drive virksomhetene til å finne de smarte tiltakene som gir økt kvalitet eller lavere pris, eller, aller helst, begge deler.
Det vi derimot ser, er at når teorien, som så bra ut på skrivebordet, blir prøvd ut i praksis, opplever både befolkning og folkevalgte rundt om i norske kommuner flere negative virkninger av privat konkurranse om offentlige tjenester. Manglende fleksibilitet i fastlåste kontrakter. Sviktende demokratisk kontroll. Variabel kvalitet, kostbar kontraktsoppfølging og faren for å få alt i fanget, hvis leverandøren slår seg konkurs.

Tall fra 2016 viser en svak reduksjon i bruken av konkurranseutsetting på de fleste områder. Vinden snur i landene rundt oss, og flere kommuner i Europa har satt de kommersielle på sidelinja og tatt tilbake driften av tjenester. Et eksempel fra Norge er Austevoll kommune. Der kom både sykehjem og hjemmetjenester tilbake til kommunen, som er ledet av en Høyre-ordfører, etter å ha vært drevet av Aleris.

Det heter seg at selvgjort er velgjort. Det å drive tjenestene i egen regi er heller ingen garanti for gode resultater, og for å oppnå høy kvalitet og effektivitet, må Vågan kommune ha et overordnet fokus på å utvikle det gode arbeidsliv og på å ha lærende arbeidsplasser. Det som er viktig er å huske at de ansatte ikke er utgiftsposter, men virksomhetens viktigste ressurs. De aller fleste av oss ønsker å gjøre en god jobb, og ønsker å bidra til at resultatene av det vi jobber med blir bedre.

Ved å konkurranseutsette tjenester, som for eksempel tekniske tjenester, bidrar dette til kortsiktighet, usikkerhet og rigide kontrakter som både koster mye å lage og å følge opp, samtidig som de hindrer innovasjon. Driver det offentlige tjenestene selv, med egne ansatte, ligger mulighetene i stedet til rette for å gjøre viktige investeringer, både i utstyr og i de ansatte. Med riktig ledelse og arbeidsorganisering kan vi skape gode arbeidsplasser der alle føler seg sett – og forpliktet til å bidra til utviklingen av bedre tjenester.

Avslutningsvis ønsker jeg å presentere noen konkrete argumenter, dersom Thorvaldsen eller andre på høyresida i politikken fortsatt skulle være i tvil:

- Ved å drive selv så beholder kommunen sin kompetanse. Ved å konkurranseutsette betaler kommunen andre for å bygge opp kompetanse, som forsvinner ved ny anbudsvinner.

- Ved å drive selv så kan kommunen investere i sine ansatte. Dette gir høyere kompetanse og bedre motivasjon for å utvikle tjenester. Ved å konkurranseutsette får man uforutsigbare ansettelser, dårligere lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. Dette gir lite motivasjon til å bidra til utvikling.


- Ved å drive selv, så kan kommunen utvikle tjenestene i samarbeid med innbyggere, ansatte og andre offentlige virksomheter. Ved å konkurranseutsette så er det en kontrakt som definerer hva som skal gjøres, og dette gir lite rom for endringer.

- Ved å drive selv kan man skape inkluderende arbeidsliv, der folk kan stå lenge i jobb. Konkurranseutsetting fører til et økt fokus på kostnadskutt og overskuddsdrift. Dette fører til større press på ansatte og er med på å slite ut folk.


- Ved å drive selv opplever de ansatte anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Dette og trygge arbeidsplasser er en forutsetning for bærekraftige lokalsamfunn. Konkurranseutsetting gjør at prispress kan føre til at man bruker arbeidskraft uten lokal forankring, som ikke ønsker eller ikke har mulighet til, å bli boende etter utført oppdrag.

Det hele handler om ferdighet, om anerkjennelse og verdighet!

Camilla Rostad
Ordførerkandidat Vågan SV

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags