Klimasinker i Nordland

. Hva er det som gjør at våre politikere i Nordland, har et helt annet syn enn deres partikolleger sentralt?

. Hva er det som gjør at våre politikere i Nordland, har et helt annet syn enn deres partikolleger sentralt?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSamtidig som Nordland Fylkesting åpnet årets fjerde samling, slapp FN sitt klimautvalg sin rapport som viser hva som må til for å nå Parisavtalens målsettinger om å begrense jordas temperaturøkning ned mot 1,5 grader. Rapporten er dyster lesning og viser at kloden er ved et veiskille. Lykkes vi ikke med å holde temperaturstigningen nede, kan resultatet bli katastrofalt. Land kan forsvinne, milliarder av mennesker vil bli rammet og drevet på flukt. Økosystemet i Arktis og nordområdene er blant de mest utsatte. Rapporten fra våre beste forskere og økonomer slår uomtvistelig fast at klimagassutslippene må ned 45% de neste 12 år.


I Nordland Fylkesting fremmer Miljøpartiet De Grønne sin eneste representant for andre gang forslag om å innføre klimabudsjett. Energifylket Nordland spiller med sine store naturressurser innen bærekraftig energiproduksjon, en viktig rolle i utviklingen mot klimakutt og en livsnødvendig grønn omstilling. En forutsetning for en ambisiøs klimapolitikk er at klimakonsekvenser innarbeides i fylkets styringssystemer og brukes aktivt som politisk verktøy. Makta i Fylkestinget består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF. Det disse partiene vil, blir fylkets politikk.


Ifølge FN rapporten vil 1,5 graders oppvarming få alvorlige konsekvenser også for verdens fiskerier, fordi mange fiskearter kan legge på svøm mot polene på grunn av oksygenmangel pga av global oppvarming. Forskerne mener at om oppvarmingen øker til 2 grader vil fangstene falle med mer enn 3 millioner tonn, ifølge FNs klimarapport. Nordland kan takke torsken for at vi er der vi er i dag.


Klimabudsjett er blitt et viktig styringsverktøy i mange fylker og kommuner. Setter man mål om å kutte utslipp, må man ha en plan å styre etter. SV har som et av sine krav for regjeringsdeltakelse at det lages en forpliktende nasjonalt klimabudsjett. Krf Hareide vil ha klima høyt på agendaen om han går over til venstre side. Oslo er kåret til europeisk miljøhovedstad, hovedsakelig på grunn av sin ambisiøse klimapolitikk igangsatt av AP, SV og Miljøpartiet De Grønne. Trøndelag vedtok klimabudsjett for flere år siden, Akershus har klimabudsjett, Hordaland setter seg høye mål i sitt klimabudsjett og i det kommende storfylket Viken går både Høyre og AP offensivt ut og vil prioritere klimabudsjett høyt. Eksemplene er mange.


FN påpeker i klimarapporten at det er viktig at de investeringene vi gjør fremover er bærekraftige, at man investerer i nye teknologier og at man kommer i gang med energi omstillingen til en bærekraftig fremtid. Både LO og NHO ser nå mulighetene i det grønne skiftet.


Derfor er det vanskelig å forstå at Fylkesrådet i Nordland, gang på gang stemmer ned forslaget om klimabudsjett. Hva er det som gjør at våre politikere i Nordland, har et helt annet syn enn deres partikolleger sentralt? At et klimabudsjett er vanskelig å utforme er et underlig argument, sett opp mot de vanskeligheter som vil oppstå dersom ikke alle gode krefter bidrar til å holde den globale temperaturøkningen på et akseptabelt nivå. Fylkesrådet må spørre seg selv om de ønsker fortsatt å være en klimasinke, eller om de ønsker å bidra i den store dugnaden for å sikre et bærekraftig klima for denne og kommende generasjoner.

Toine C Sannes

Sentralstyremedlem og nestleder i Miljøpartiet De Grønne i Nordland

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags