Verdens overforbruksdag

I Nordland er velferden vår bygget på bærekraftig utnyttelse av naturressursene.

I Nordland er velferden vår bygget på bærekraftig utnyttelse av naturressursene. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Verdens overforbruksdag havner i år på 29. juli – det tidligste noensinne. Fra nå av henter vi ut mer naturressurser enn det jorda produserer i løpet av et år, og vi har større utslipp av klimagasser og forurensning enn økosystemene klarer å rydde unna.

Resultatet er global oppvarming og stadig mer søppel og miljøgifter. Vi tapper jorda for det vi skal leve av i fremtiden, noe som skaper større globale forskjeller, sosial uro, artstap og mindre sjanser for at våre barn skal få samme muligheter for velferd og trygghet som oss selv.

Enten eller, eller både og…?

For at et samfunn skal være godt og bærekraftig må vi ta vare på både mennesker og miljø. Likevel er det målkonflikter, som mellom økonomi og miljø, som gjør dette krevende.

God helse og utdanning er umulig uten at vi tar vare på livsgrunnlaget. Dermed er det åpenbart at noe er mer grunnleggende enn annet. Om vi ikke stopper de eskalerende klimaendringene og det omfattende areal- og artstapet, klarer vi ikke å opprettholde trygg matforsyning og andre grunnleggende forutsetninger for langsiktig velferd og trygghet.

Regjeringen og stortingsflertallet ønsker seg fortsatt forbruksøkning i tiårene som kommer. Også innen miljøbevegelsen møter vi argumenter om at det skal være mulig å nå både klimamål og mål om økonomisk vekst, blant annet gjennom smartere teknologi.

Ifølge en stor metastudie utarbeidet for European Environmental Bureau er det feil. Selv om mer miljøvennlig produksjon og forbruk er en del av løsningen, finnes det ikke holdbart empirisk belegg for å tro at vi kan øke forbruket og samtidig nå klimamålene.

Når noen land rapporterer om mindre økning eller nedgang i CO2-utslipp, så er dette for det første ikke nok til å nå togradersmålet. For det andre kan utslippene tilsynelatende ha gått ned, mens de i virkeligheten bare er eksportert til andre land. Det globale utslippet øker fortsatt, og nasjonale statistikker lurer oss til å tro at vi er bedre enn vi er.

Med dette som bakteppe står vi overfor krevende utfordringer i Nordland og i nordlandskommunene når vi skal utvikle det samfunnet som ivaretar innbyggernes langsiktige interesser på best mulig måte.

Nordland må ta ansvar

I Nordland har utslippene økt år for år, under skiftende regjeringer og fylkesråd. Når fylkeskommunen i neste periode skal revidere sin klimaplan, vil Miljøpartiet De Grønne foreslå en målsetting om minst 60 % kutt innen 2032. Det må til for at Nordland skal ta sin del av de kuttene som kreves for at verden skal nå 1,5-gradersmålet. Dette vil imidlertid bli svært krevende så lenge et flertall både på Stortinget, på fylkestinget og et samlet fylkesråd vil holde stø kurs i oljepolitikken. En slik politikk er åpenbart på kollisjonskurs med fylkestingets vedtak om å erklære klima- og miljøkrise.

Videre kan klimamål og krisevedtak bli soveputer hvis vi bare sammenligner egne distrikter eller sektorer, men ikke ser det i forhold til hvordan livsstilen vår tapper jordens samlede ressurser. De Grønne jobber for at kommuner og fylkeskommuner skal legge til rette for lokalsamfunn som er bedre forberedt på endringene vi må forvente fremover, i tillegg til at vi må gjøre vårt for å begrense klimaendringene og andre store utfordringer vi står overfor globalt og lokalt.

Vi må snakke mer om livskvalitet og mindre om penger

Å snakke mer om hva som bedrer livskvaliteten vår kan være mer konstruktivt enn å fokusere på hva som gir oss mer penger mellom hendene. Selv om det skjer forbedringer i måten vi gjør ting på, må særlig vi i den rike delen av verden innstille oss på at vi ikke kan forvente fortsatt forbruksøkning. Vi i De Grønne mener vi må tenke nytt for å skape en reelt bærekraftig verden – som dessuten er det som best sikrer oss valgfrihet, velferd og trygghet i framtida.

Sånn sett er det ikke en målkonflikt mellom miljø og velferd. Det er et ensporet mål om vekst i forbruk og økonomi som undergraver velferden, mens det å tenke langsiktig og globalt kan sikre våre egne lokalsamfunn.

I Nordland er velferden vår bygget på bærekraftig utnyttelse av naturressursene. Det gjør oss sårbare, men gir også håp om en sunn, grønn samfunnsutvikling som kommer både lokalsamfunnene og verdenssamfunnet til gode.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken