Lofotposten  bringer to leserbrev  om tema "Økonomisk styring i Moskenes kommune". 

Lokalpartiet Moskenes Høyre står bak Leserbrev en  mandag 18.april.

Og et  deltema  av harsellerende art bringes videre i Lofotposten fredag 22.april.

Da de færreste har lyst til å dvele lenge ved destruktive situasjoner,  som kan være ødeleggende for fremtidig samliv; kan det være klokt å  klarere forankre  sine meninger klarere i virkeligheten.

Tema som tas opp i leserbrev en,  er alle behandlet av  kommunens ledende styre  2o15- 2019 Moskenes formannskap.

 - Tema som parkerings ordning  Reiseliv, Reine er behandlet flere  ganger.                 
Tema:  Utstyr ( vaskemaskin) til kommunens  sykehjem  er et privat initiativ, informert om i media og behandlet positiv hele veien.                                                                  

Det er til beste for  hele samfunnet på Moskenes øy  at alle  tiltak blir gjennomført.  Da vil jeg oppfordre alle politiske partier til å være positiv 
-  Se til å skape disse tiltaka!                                                                                                                                                                                 

Å foreslå  bedre tiltak, om  resultatet  skulle vise seg  dårlig. Hvorfor ?   Jo, fordi slik oppførsel vil gi  innbyggere tro på at kreaktive og at smarte  løsninger er mulig !  God  skaperkraft  gir sterk støtte til neste valg!                          

I ånden av positiv holdning  å se ting i noe større perspektiv;  nevner jeg tre eksempler på slik framsnakk:

 A: Hurra !  Parkerings plass for Bobiler  & andre er etablert  v/ Reiene Ytre Havn . Moskenes kommune forventer inntekter når  bom- og parkeringsautomat er etablert.

B: Rådhuset i Moskenes får ny kaffemaskin.   Og utrolig : investeringen betales av arbeiderene selv på huset: Kanskje servering  til besøkende  m/ noe  godt attåt  har noe for seg  .  Skal det være en  AMERICANO M/kREM.!                                                        

Dog bør Rådhuset først ordne seg en metode på  å holde Åpne sine dører !     Ingen liker å bli gjenglemt når dørene lukkes.  Selv om v bare  er på kaffebesøk !

C: INNSAMLINGSAKSJON  i Moskenes viste  virkelig hvor mye borgene her bryr seg om  - eldre og syke på vår øy Moskenes.  Kanskje vårt samfunnet flere ganger kan ta en  aksjon  for å gi penger til  tiltak vi alle har nytte av.  Hvor kommunale  budsjett,  -  tross stor innsats ikke strekker til !    Skal vi ber vår ordfører, - eller våre partiledere om å  foreslå noen sektorer som virkelig kunne trenge en håndsrekning  ?

Dette er eksempler på hva  som kan bli resultat av Fram- snakking  !!

   Å gripe fatt i saker på annen måte   fører bare til  BAKsnakk.  Baksnakk fører lett til  mistro om hvorfor være negativ. Mistro kan gå på :  Er egentlig  agenda  misnøye  med  felles tiltak  vi er pålagt  av felles skapet- som for eksempel eiendomsskatt.