Hvordan vi vil ha det i Moskenes etter valget i september?

Reinefjorden

Reinefjorden Foto:

Av
DEL

LeserbrevIkke glem – årets sommersesong er minneverdig for de fleste, på godt og ondt. Vi må huske hvordan det har vært når vi klargjører oss for neste sesong, da det er for sent å gjøre noe i juni måned neste år. Turistsesongen varer snart hele året, og derfor må vi jobbe for at alt blir klart så fort som mulig. Moskenes Kommune skal være et hyggelig sted å besøke – og bo, vi må derfor tilrettelegge for at turismen skjer på våre premisser.

1. Første prioritet blir å få i gang en skikkelig parkeringsløsning i hele kommunen. Klare skiller mellom hvor det er lov og ikke lov å parkere. Alle andre plasser i verden koster det penger å parkere, dette må vi få innført også her. Felleslista foreslår at Moskenes kommune konstant maser på offentlige instanser, herunder spesielt politi for å komme å kontrollere forholdene her. Det skal ikke mange ganger til før ryktet sprer seg blant yrkessjåfører, spesielt charterbusser, at uansvarlig oppførsel får konsekvenser.

2. Nasjonalpark og randsone (Randsone er området som ligger inntil nasjonalparken) – Vi mener at med innføring av nasjonalpark må vi også få belyst reglene for bruk av denne og mulige inntektsmuligheter. Med nyopprettet stilling som Nasjonalparkforvalter forventer vi at denne personen tar tak i problemene og informerer om hvordan naturen skal forvaltes. Tydelige informasjonsskilt med hvor våre gjester kan ferdes, vanskelighetsgrad og hva man trenger på turen er en god start.

3. Innføring av kaiavgift på alle offentlige kaier der vi ser slitasjen blant annet i Reinefjorden er stor og det er flere ulike aktører som benytter seg av disse. Dette er også et viktig poeng for at vi skal ha cruise-trafikken under kontroll. Vi mener inntektene skal øremerkes vedlikehold på kaiene så de kommer oss alle til gode i årene framover. Moskenes trenger en plan over hvor vi ønsker at besøkende skal gå, så vi kan gi naturen en pause når det trengs.
I dag betaler ikke Fjordruta kaiavgift for anløpene i Reinefjorden, som en del av leien kan de ta med seg avfallet fra kaiene inne i fjorden.

4. Informasjon – Den største utfordringen vi står ovenfor når det kommer til gjester til vår kommune er at det er vanskelig for dem å finne ut hvor skal det teltes, parkeres, fly med droner, toalettmuligheter, søppel og finne historie om stedet. Her mener vi at reiselivsnæringen skal gå foran med et godt eksempel og lage gode og tydelige løsninger for å tiltrekke seg gjester til sine områder, så vi leder dem dit vi ønsker. God informasjon er nøkkelen til en god opplevelse, vi trenger en samlet nettside, kart, app og informasjonstavler og ikke minst at disse blir oppdatert og brukt. Moskenes Turistinformasjon har denne sesongen vært tydelig i sosiale medier med deling av informasjon om de ulike stedene og hva vi forventer av våre gjester, og er et eksempel til etterfølgelse.

5. De majestetiske fjellene våre trenger vår oppmerksomhet og omsorg. Stiene våre trenger vedlikehold og klopping, inntekter kan vi få fra parkering og frivillig betaling fra besøkende for at stiene skal være like fine til de neste som kommer på besøk og ikke minst for oss som bor her.

6. Renovasjon – Tiden er inne for at alle gule sekker er borte i kommunen. Alle boliger i Moskenes Kommune burde betale renovasjonsavgift hele året. Nå blir fritidsboligene enten brukt store deler av året av husets eiere eller leid ut til korttidsleie hele året, og dette er ikke en regning kommunen skal ta.
Vi ser eksempler på overfylte offentlige søppeldunker og kles-containere full av søppel som aldri blir tømt.

7. SVV - Når skal vi bli tatt på alvor av Statens vegvesen? Vi ønsker at Moskenes Kommune skal være en trygg plass å være, og vil at SVV skal komme på banen og utbedre for eksempel Litjvalenbrua, Mølnelva, Finnhamn og Tindselva. Gangvei langs hele E10 er en nødvendighet og Moskenes Kommune skal for fremtiden ikke ta et nei for et nei fra Statens Veivesen, nok er nok. Veien må tilrettelegges for utviklingen i både fiskerinæringen og turistnæringen. Store biler som skal hente tonnevis med fisk må taes hensyn til før for eksempel Litjvalenbrua faller ned. Prosessen skal settes i gang nå, vi har ikke tid å vente på Veipakke Lofoten som ikke skal igangsettes først om ti år.

8. Guiding – Felleslista mener at alle som skal guide i Moskenes Kommune skal ha tatt kjentmannsprøve. Dette gjelder både til havs og på land, dette gjelder også for cruiseskip som skal hit- lokale aktører skal benyttes da lokal kunnskap aldri skal undervurderes. Kjentmannsprøven skal være gratis for de som er bosatt i Moskenes Kommune.

9. I valgprogrammet vårt krever vi en bedre kontroll av turistfisket, både på fangst og sikkerhet. Økningen i denne type næring er urovekkende, og må reguleres. Alle som skal drive med turistfiske og utleie av fiskebåter skal være registrert og ha godkjent lisens for driften i Moskenes og all fangst skal registreres. Vi skal også følge opp at bestemmelsene om Airbnb og annen korttidsutleie etterleves.


Til alle innbyggere i Moskenes, ikke glem valget til høsten.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags