Gå til sidens hovedinnhold

Lofoten i utakt

Artikkelen er over 5 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Mandag vedtok kommunestyret i Vågan å avslutte forhandlingene med Vestvågøy, Moskenes, Flakstad og Værøy om en eventuell ny storkommune i Lofoten. Mot fire stemmer, tre fra Venstre og en fra Høyre, skal Vågan nå jobbe med å ta initiativ overfor Lødingen kommune med sikte på å inngå intensjonsavtale om kommunesammenslåing.

At Vågan nå trår ut av forhandlingene med de øvrige Lofotkommunene, kan ikke sies å være overraskende. Rapportene som er utarbeidet i forbindelse med kommunereformen, viser at Vågan sannsynligvis vil klare seg godt som en egen kommune også i framtiden. En eventuell sammenslåing med Lødingen kommune byr trolig også på langt færre logistiske utfordringer enn om man skulle enes om oppgavefordeling og hvor kommunesenteret skulle være i en storkommune i Lofoten. Derfor prioriterer Vågan å bruke tiden fram til kommunestyret 21. juni på å diskutere sammenslåing med Lødingen.

– Jeg må bare innrømme at jeg ser for meg at det vil bli vanskeligere for Vågan kommune å gå vestover, uttalte ordfører Eivind Holst i kommunestyret. I det siste forhandlingsmøtet mellom Lofotkommunene i slutten av april, fikk ordførerne Eivind Holst (H, Vågan) og Remi Solberg (Ap, Vestvågøy) oppdraget med å diskutere løsninger for kommunesenter i en eventuell ny storkommune hvor både Vågan og Vestvågøy var med. Det ville vært krevende, om ikke umulig oppgave, å finne løsninger som alle ville vært fornøyd med.

Nå fortsetter altså disse forhandlingene uten Vågan. 9. mai møtes forhandlingsutvalget av ordførere, opposisjonspolitikere og hovedtillitsvalgte fra Vestvågøy, Flakstad, Moskenes og Værøy seg til bordet for å legge siste hånd på intensjonsavtalen om innholdet i den nye konstellasjonen som i avtalen heter «Lofoten kommune».

Innholdet i intensjonsavtalen blir avgjørende for fortsettelsen. Spesielt ordførerne i Moskenes og Flakstad har vist til at avtalen må på plass før de vil ta stilling til ny kommune. I dagens avis avslører imidlertid Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal skepsis, blant annet fordi en ny kommune trolig vil bestå av bare tre av seks Lofot-kommuner.

Når man har fulgt prosessen har det vært vanskelig å spore politisk entusiasme for regjeringens fanesak om å tegne nytt kommunekart. Få lokalpolitikere har hevet stemmen, og gitt uttrykk for at de mener en samling av tre, fire-fem eller seks Lofot-kommuner er det mest fornuftige grepet. Noe av forklaringen er nok at dette er en toppstyrt prosess der kommunene er pålagt å gjennomføre «naboprat», og vurdere om de er «robust» nok til å møte framtiden.

Vi skal ikke spå om hvilke vedtak som fattes i juni. Men vi er spent på om lokalpolitikerne i Vestvågøy, Moskenes og Flakstad etter 9. mai gir et klarere uttrykk for hva de mener er best for sin kommune; sammenslåing eller fortsette som i dag.

Les også: Tviler på at det blir sammenslåing i Lofoten

 

Kommentarer til denne saken