Da jeg for noen dager siden skrev leserinnlegg om at naustmiljøet og den gamle moloen på Myrland bør bevares var det selvsagt under forutsetning av at vi vil kunne dra til og fra Myrland også på land i fremtiden.

Siden det første raset som da var utgangspunktet for Flakstads ordfører vilje til å ruste opp havna der, har det rast tre ras til på Myrlandsveien. Situasjonen er krevende for alle impliserte.

Og ettersom dagene går er noen innesperret mens andre er utestengt, og vi lærer mer om dette scanarioet. Ikke alt som står om saken i avisene stemmer. Og ikke alle er like fornøyde som myrlendingen på radioen. Selv om lokalbefolkninga har lært å klare seg

selv er ikke alle like trygge og glade nå.

Vi oppdager at kommunens beredskap ikke er på plass, fremdeles er ikke informasjonskanalen ut til alle fastboende kommet i orden. I avisen står det skrevet at de ivaretar de fastboende, men hva vil det egentlig si at de har beredskap? Det ville være naturlig å få vite hvordan man vil bli ivaretatt mht mat og utstyr. Hva som er planen ved akutt sykdom eller ulykke, og hvordan vil kommunen kunne dekke tap og utgifter i forbindelse med slike ras.

Videre er forståelsen av hvordan Statens Vegvesen forholder seg til situasjonen blitt større. Som kjent har de satt opp en bom som stenger for all ferdsel fra Storsandnes og utover. Og de benytter geolog som fagperson for å analysere fjellet og forholdene og bestemmer ut fra dennes uttalelser hvorvidt bommen åpnes eller ei. De fleste forstår at selv om geologen er dyktig og har erfaring i dette området vil det være umulig å si med sikkerhet om veien er trygg eller ikke. Hvilke usynlige sprekker og krefter som virker høyt oppe i dette svære fjellmassivet kan ingen vite. Dette ga også lokalt ansvarlig i vegvesenet uttrykk for da vi forrige uke var i dialog for å høre om vi kunne få kjøre en bil med lam til slakt gjennom bommen.

Vedkommende sa da at vi hele året kjører på eget ansvar, og hvis så er tilfelle vil vi jo gjerne vite det. At vegvesenet ikke tar ansvaret selv om de åpner veien.

Og om det nå er slik at vi har ansvaret selv - hele året uansett , - så vil det være bra å få passere for å gjøre nødvendige turer. Som kjent så stenges veien etter at det har kommet et nytt ras!

Lokalbefolkninga har etter år med erfaring funnet det trygt nok å bruke veien når det er frost. Således tar de seg frem for å hente varer og annet når forholdene tillater det.

Da det var frost sist ville vi altså endelig få kjørt 60 lam til Horns slakteri. Vegvesenet sa da nei til å åpne bommen, og fortalte videre at vi ville bli anmeldt om vi åpnet bommen på egenhånd. Denne dagen var det mange som passerte bommen, det var rimelig folksomt ved bommen faktisk, folk dro både ut og inn Myrlandsveien. Noen mente da at for sikkerhets skyld, for beredskapens skyld, ville det være bra å kunne ta seg igjennom bommen for de fastboende, og vel kanskje også for utrykningsbiler? Kunne man finne en annen løsning ? En kodelås ?

Selv synes jeg skiltingen langs Myrlandsveien er svært mangelfull. Det bør tydeliggjøres at området er svært farlig, for eksempel bør turister i bobiler opplyses om at de ikke bør stille seg opp for natten på de nye avkjørslene utover langs veien; det er rene dødsfeller! Er de møteplasser skal det vel stå skilt med M der, for parkeringsplasser er det vel neppe?

Burde det stå et skilt om at veien er stengt i stedet for en bom?

Burde det settes opp et skilt om at man kjører på eget ansvar ?

Men altså tilbake til dette med molo og adkomst for fremtiden.

Vi kan ikke vente på en ny fireårsplan og slike langsiktige byråkratiske prosesser noe mer nå!

Bonden som har drevet lengst ute på Myrland nå startet i 1968, altså for 50 år siden til høsten - og den gang ble ha lovet tunnel! Det var altså en del av vurderingen om hvorvidt det var liv laga å bo og bygge ut der at det skulle bygges en ny trygg adkomst. Da de etter hvert så hvor farlig veien kunne være med både snø- og steinras vurderte de å flytte til Vestvågøy, men fikk vite at det ikke ville bli gitt noen flyttestøtte. Det skulle komme en ny tunnel snart……

Nå sier fylkesråd for samferdsel i Nordland Fylkeskommune at det skal jobbes mot staten for å få de rundt 400 millionene som trengs, totalt koster en ny tunnel 700 millioner og Nordland Fylkeskommune har nå satt av ca 300 millioner. Det er bra at fylket er på saken.

Tiden er inne for å bevilge penger til en tunnel straks!

Skal det bo folk der, må det en ny adkomst til.

Vi har lagt ut en spørreundersøkelse for å prøve å kartlegge hvor mye folk bruker Myrlandsveien, og til hva. Om en stund vil vi kunne vise resultatene.

Se facebook-gruppa Vi trenger tunnel til Myrland nå!

Men det er ikke tvil: mange har nytte og glede av Myrland hele året, -

og ingen av oss vil bøte med livet for at det offentlige skal ta situasjonen på alvor.