Lofoten blir trukket frem som et av Norges vakreste reisemål for syklister. Det er helt sant at det er vakkert i Lofoten, men det kan også være en risikofylt sykkeldestinasjon. Denne sommeren har jeg bodd på Napp og dermed reist på jobb gjennom Nappstraumtunellen stort sett hver dag i høysesongen. Etter denne sommeren er jeg helt sikker på at majoriteten av de som ferdes gjennom Nappstraumtunnelen kan berette om farlige situasjoner.

For under et år siden ble det lansert en utredning hvor utbedring av E10 ble diskutert. Mange strekninger langs E10 ble diskutert. Trafikksikkerheten i Nappstraumtunnelen ble i liten grad omtalt i dette dokumentet. Denne sommeren viser imidlertid at politikere og lokalbefolkning bør øke fokuset på Nappstraumtunnelen. Vi kan ikke gå å vente på at den første store ulykken skjer uten å ha gitt klart uttrykk for at tunnelen er risikabel. Tunellen er spesielt risikabel for syklister. At det vil skje en ulykke i Nappstraumtunnelen tør jeg påstå nesten er udiskutabelt. Spørsmålet er bare om det skjer i morgen eller om fem år.

Tunnelen er etablert med et fortau som er så smalt at syklister vegrer seg for å bruke dette. Mange frykter å kollidere med andre syklister, og syklister med henger opplever at hengeren er for bred for fortauet. Samtidig har alle syklister like mye rett til å bruke vegbanen som bilister. Når syklister bruker vegbanen syklister bør de kunne forvente, og kreve, at deres trafikksikkerhet blir ivaretatt både av bilistene og av vegen i seg selv. I Nappstraumtunnelen ivaretar ikke utformingen av tunnelen sikkerheten til syklistene, og det er nok eksempler på at bilistene heller ikke ivaretar syklistenes trafikksikkerhet.

Derfor bør vegmyndighetene på det sterkeste vurdere nedsatt fartsgrense i tunnelen. Spesielt på sommerhalvåret med sterk turisme. Slik turismen har vært denne sommeren er det stor sjanse for å møte en eller flere syklister i tunnelen når bruker den som bilist. I tillegg bør syklistene i inngangen til tunnelen informeres om forholdene i tunnelen. Det bør gis informasjon om muligheten til å bruke gangvegen i tunnelen, og om at tunnelen har sterk helling. At tunnelen har helling og knapp sving er ikke nødvendigvis noe syklistene skjønner ved inngangen til tunnelen.

Likevel bør vi kreve en omfattende utbedring av Nappstraumtunnelen. Til syvende og sist handler dette om det er rett av myndighetene å etablere en storsatsing på sykkelturisme gjennom en tunnel hvor de samme turistene blir satt i livsfare? Og dette uten at nødvendige utbedringer hverken er på agendaen eller blir satt på dagsorden. Jeg tror ikke nødvendigvis de som sitter på et kontor i Oslo og tegner en sykkelveg skjønner hvilken enorm økning av turismen dette medfører. Men for oss som flere ganger i uken ligger i førstegiret bak en forskremt syklist opp Nappstraumtunnelen ser vi hvilke dystre konsekvenser dette kan medføre.

Så stor er økningen i sommertrafikken på Lofotveiene

Usikker framdrift av tunnelutbedringer

Les også

Så fort kjører vi gjennom tunnelene. Sjekk tallene!