Lofoten er et av verdens mest attraktive og besøkte reisemål, og de siste årene har vinterturismen vokst til et betydelig volum. Reiselivet har blitt helårsnæring, og det skapes nye arbeidsplasser innen bl.a. byggebransjen, servering og transport. Dette er positivt og viktig for regionen.

Baksida av medaljen er slitasjen på naturen og manglende tilrettelegging ift raskt økende volumturisme. Øygruppen med bratte fjell, hvite strender og mange fiskevær har etter hvert fått stor belastning av besøkende fra hele verden. Presset på naturen er stort i Lofoten, spesielt på de mest populære stier og attraksjoner som alle bare «må» besøke og fotografere. Behovet for effektiv tilrettelegging og naturforvaltning er stort i Lofoten.

Arbeidet med nasjonalpark i Flakstad og Moskenes ble igangsatt for mange år siden, og det ble fullført et omfattende arbeid i regi av Fylkesmannens miljøavdeling og kommunene, i dialog med innbyggerne og næringslivet. Kommunestyret i Flakstad og Moskenes har vedtatt oppretting av Lofotoden nasjonalpark, og det samme har Fylkestinget i Nordland. Miljødirektoratet anbefalte i 2017 forslag om etablering av nasjonalparken på bakgrunn av en omfattende faglig utredning. Saken ligger fortsatt i Miljødepartementet til endelig beslutning, mens trykket mot naturen i Lofoten øker. SV har etterlyst saken, og fått svar om at avklaring vil skje før sommeren 2018.

Mange gjør en god innsats for å bevare naturen og tilrettelegge for turisme og friluftsliv, men det mangler en samlet innsats og finansiering av tiltak for fellesgoder. Nasjonalpark vil tilføre nødvendig lovgrunnlag for regulering av ferdsel og kartlegging av slitasje i naturen. Moskenes og Flakstad har stort potensial for utvikling av reiseliv og friluftsliv, men det kreves ei kontrollert og kunnskapsbasert utvikling. Nasjonalparken vil kunne tilføre viktig kunnskap og ressurser til oppsyn og vedlikehold. Dette kan supplere og styrke andre initiativ fra grunneiere og lokalsamfunn.

Noen er bekymret for at nasjonalpark vil medføre enda støre belastning i Lofoten. Faktum er at turismen øker uansett, og det er akutt behov for lov og forskrift som gir mulighet til å regulere, informere og reparere. Redusert fare for ulykker, regulering av motorisert ferdsel og mindre forsøpling er viktige effekter som nasjonalparken kan bidra til. Lofoten har relativt lite vernet areal og meget stor slitasje. Fordelene med nasjonalpark er langt større enn de mulige ulempene.

Reiselivet har igangsatt et viktig arbeid med å få Lofoten godkjent som bærekraftig reisemål. Samtidig skjer det andre tiltak med fokus på miljø, innovasjon og utvikling. Hvis Lofoten skal ha potensial for økt turisme, må det legges til rette for sterkt miljøfokus, kvalitet og god fordeling på flere sesonger og attraksjoner.

SV er opptatt av verdiskaping som også ivaretar naturgrunnlaget. Lofotodden nasjonalpark er et nødvendig tiltak for å løse akutte problem, og et viktig verktøy for besøksforvaltning og grønn vekst i Lofoten. SV forventer at miljøverndepartementet fremmer saken med positiv innstilling for vedtak i Stortinget snarest mulig.