Mandag offentliggjorde Natur og Ungdom og Greenpeace at vi anker dommen i klimasøksmålet, der vi saksøkte staten for brudd på Grunnlovens §112. Vi anker fordi vi ikke gir oss i kampen mot klimaendringer, og fordi tiden er for knapp til å vente på at politikerne ser sunn fornuft.

Klimaendringene skjer nå og venter ikke på saksbehandling og byråkrati, derfor vil vi ønske å anke direkte til Høyesterett. Grunnloven §112, Miljøparagrafen, sier at vi har retten til et godt miljø, og det har også våre fremtidige generasjoner. Det er Staten som har ansvaret for å ivareta denne retten, men i dag skjer det motsatte. Utdeling av nye områder fører til at et allerede stort problem bare blir verre.

I dommen fra Oslo tingrett ble norskprodusert olje og gass som brennes utenfor våre landegrenser, ikke tillagt noe hensyn. Dette mener vi er uakseptabelt, Norge kan ikke fraskrive seg ansvaret for det vi velger å hente opp. Det blir som å sende opp en rakett fra Norge, la den lande i et annet land, og si at det ikke var Norges ansvar. Det finnes allerede for mye olje, kull og gass til at kloden vår kan tåle det, og å åpne opp nye felter for oljeboring sender et tydelig signal om at den norske regjeringen ikke tar denne risikoen på alvor. De prioriterer kortsiktig profitt foran den norske grunnloven, klimaet vårt, og en rekke med internasjonale avtaler som Parisavtalen.

Vi ungdommer nekter å godta at den voksne generasjonen skal ødelegge vår framtid. Derfor saksøkte vi, og derfor anker vi.