Nedbemanning i Vestvågøy kommune - Konkurranseutsetting er et blindspor?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Lofotposten den 20. mai, kommer Arbeiderpartiet med følgende utsagn: «Konkurranseutsetting er et blindspor». Dette kommer som et svar på en artikkel i LP sin nettutgave 17. mai hvor Høyre tar til orde for å kunne konkurranseutsette deler av den kommunale tjenesten.

Høyres utgangspunkt handler i all hovedsak om strukturelle endringer som et virkemiddel for å redusere det kommunale overforbruket. Kommunen styrer i 2020 mot et underskudd på over 12 millioner, da kompensert for effekten av koronapandemien. Det kommunale forbruket har over flere år vært langt høyere enn budsjettert. I et forsøk på å redusere budsjettunderskuddet legges det nå opp til å kutte over 40 årsverk innen alle sektorer. Høyres utgangspunkt i artikkelen den 17. mai er at denne nedskjæringen går på bekostning av de svake, av barn og av samfunnsutviklingen. Høyre tar det forgitt at de årsverkene som skal bort, betjenes av mennesker som gjør så godt de kan og som har travle hverdager. Oppskriften kan ikke da være å kutte disse stillingen, men å se på alternativer for å kunne løse også disse oppgavene. En del av kuttene skal tas ved at det ikke ansettes noen i stillinger som i dag står ubesatte, eller ikke ansette nye personer i stillinger som noen forlater ved naturlig avgang eller ved at noen slutter. Høyre tror ikke at de som forlater en stilling ikke mener at deres oppgaver har vært nødvendige og berettiget. Dersom så skulle være tilfelle har kommunen over tid utviklet en ukultur som ikke gagner befolkningen og som har vært en bidragsyter til budsjettunderskuddene. Høyre mener derfor ikke at løsningen alene er å kutte over 40 årsverk, og å overføre disse oppgavene på andre.

Høyre mener at det i tillegg til nedbemanning må en omorganisering til. En omorganisering som ser på lederstruktur, som ser på samtidighet, (det vil si: er det jobber som utføres i flere stillinger og som kunne vært løst av færre på tvers av sektorene), og som ser på konkurranseutsetting.

Og nå. At Arbeiderpartiet avviser konkurranseutsetting og hevder at dette er et blindspor, er jo helt i tråd med det sosialistiske tankesett og overhodet ikke overraskende. Det som overrasker, er at Arbeiderpartiet mener at det private næringsliv ikke ivaretar sine ansatte og at en konkurranseutsetting medfører færre rettigheter, lavere lønn og dårligere pensjonsordninger. Det private næringsliv i Norge har gått så det suser i mange år, da sett bort fra den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i nå. Vi lever i et at verdens beste velferdssamfunn og har mye penger på bok. Dette fordi vi har og har hatt politiske ledere, fra begge leirer, med god politisk styring over mange år. I tillegg har vi et privat arbeidsmarked som har vært styrt av innovative bedriftsledere, noe som har gitt stor kjøpekraft hos den enkelte gjennom høye lønninger og gode sosiale ordninger. Og da mene at det private næringsliv ikke ivaretar sine ansatte og at det er et blindspor å konkurranseutsette kommunale tjenester, blir for Høyre nokså uforståelig.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken