Nordland kunst og filmfagskole skal videreføres

Av
DEL

LeserbrevFrps Espen Thorvaldsen har et leserinnlegg i Lofotposten den 18. juni, der han kommer med den del påstander som må svares på. Når man forteller en «utrolig historie» slik han beskriver, er det en stor sjanse for at den er nettopp det!

Kunst-og filmutanningen i Kabelvåg er god, den er unik, den holder høyt nivå og er av nasjonal betydning. Denne bachelorutdanningen fortjener å få en plass der den hører hjemme, nemlig inn i et universitet. Det er dette vi i samarbeid med skolen og styret har arbeidet for over lang tid. Det aller viktigste vi kan gjøre for å bevare denne utdanningen, er å sikre statsfinansiering og en få en avtale med et universitet. Det vil gi sikkerhet og være den største garantien for utdanningens fremtid. Det skal vi skal jobbe knallhardt for å sikre få til. Da trenger vi at alle politikere, fra alle partier, jobber sammen med oss. Også Thorvaldsens FrP.

At Vågan kommune viser et så sterkt engasjement i saken er uvurderlig viktig. Kommunens og andres store engasjement vil ha stor betydning i det videre arbeidet inn mot statsbudsjettet. Men å ta imot kr 7,5 millioner kroner fra kommunen som en medfinansiering var ikke riktig, eller tilstrekkelig. Fylkeskommunens beregninger over kostnader ved inntak av et kull nå, ligger godt over dette beløpet. Det må vi forholde oss til, og det er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til kostnader ved overgangen til et universitet.

Så er det viktig at Thorvaldsen har med seg fakta. I fylkestingets budsjettvedtak, fra desember 2019, forutsatte det statlig finansiering av bachelorutdanninga, og at den fylkeskommunale finansieringen skal fases inn mot dette tidspunktet. Fylkesrådet har med sitt vedtak 16. juni ikke vedtatt å legge ned utdanninga, men vedtatt at man ikke legger inn midler til finansiering av opptak av et nytt kull. Det er fortsatt to kull ved skolen fra høsten, det ligger midler i økonomiplanen for å sikre disse studentene ei forsvarlig undervisning, samt ei tilstrekkelig drift av skolen.

Så er det heller ikke riktig, slik Thorvaldsen hevder, at det ligger en merknad i kommende statsbudsjett at utdanninga skal finansieres over statsbudsjettet. Man kan for det første ikke forskuttere fremtidig finansiering i et statsbudsjett med en merknad. For det andre kom komitemerknaden inn i forbindelse med revidert statsbudsjett høsten 2019, og den lød som følger:

«Komiteen har registrert oppropet for å bevare Nordland Kunst- og Filmfagskole. Etter komiteens vurdering tilbyr dette lærerstedet gjennom bachelorutdanningen i Bevegelige Bilder, et tilbud som er unikt i Norge og som samfunnet har behov for. Disse medlemmer vil videre understreke betydningen av tilbudet for utviklingen av både Lofotregionen og den større Barentsregionen»

Denne merknaden ble støttet av samtlige partier på Stortinget. Dette er viktig støtte, men altså ingen garanti om finansiering, slik Thorvaldsen påstår. Det er viktig for debatten at vi alle strekker oss etter på være etterrettelige med tall og fakta.

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i Nordland. Dette innebærer viktige lovpålagte oppgaver av stor betydning for ungdommen vår og for nordlandssamfunnet. Det bør være kjent at man nå skal tilpasse seg mindre inntekter og lavere økonomiske rammer i fylkeskommunen. De store kuttene til Nordland fylkeskommune på nærmere en halv milliard skjedde jo tross alt når Thorvaldsens FrP satt i regjering. Det er viktig å sikre at vi kan tilby ei god videregående skole i Nordland, samtidig som vi må ta ned drift når vi har mindre rammer og færre ungdommer.

Til slutt må det være lov å undre seg noe over både Høyre og Frp sin vilje til å legge inn 5 millioner fylkeskommunale kroner til denne bachelorutdanningen, når man i fylkestinget i desember 2019 foreslo å kutt på 18,3 millioner til våre kulturinstitusjoner i Nordland. Det er altså her FrPs Thorvaldsen foreslo å legge ned Figurteateret i Lofoten og ta bort ungdommenes mulighet til å drive kultur gjennom den kulturelles skolesekken og ung kulturmønstring i Vågan med et pennestrøk. Hvor var kulturengasjementet da?

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags