Nordland kunst- og filmhøgskole og videre utvikling

Av

Nordland kunst- og filmhøgskole (NKFS) står nå i fare for å bli nedlagt!

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kunst- og filmskolen i Kabelvåg har i mer enn en generasjon utdannet mange av Norges fremste kunst- og filmskapere. Nå er skolen truet med nedleggelse på grunn av manglende vilje til statlig finansiering av bachelorutdanningen «Levende bilder».

Som tidligere rektor ved skolen, og den som satte i gang arbeidet med bachelorutdanning for mer enn 10 år siden, vil jeg her komme med innspill til prosessen med å sikre denne viktige kulturinstitusjonen.

Fylkeskommunen står i dag som eier, men har ikke et formelt eller reelt ansvar for universitet og høgskole, derimot har fylkeskommunen ansvar for fagskole. Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning. Skolen har gjennomført en pilot sammen med kunstakademiet ved UiT Norges arktiske universitet, der UiT etter to år takket nei til å fortsette å ha bachelorstudiet i sin portefølje. Bachelorutdanningen i Kabelvåg er en dyr utdanning, noe filmstudier nødvendigvis må være siden det er få studenter og utstyr som stadig må oppdateres. Det har så langt ikke vært noen som har ønsket å overta bachelorutdanningen, og dette av rene økonomiske grunner.

I økonomiplanen for Nordland fylkeskommune er begrepet «styrt avvikling» benyttet om kunst- og filmhøgskolen dersom statlig finansiering uteblir. Studentene satte i høst i gang en vellykket underskriftsaksjon som gjorde at Fylkesrådet nok en gang vil gjøre et nytt forsøk på å sikre skolen, styret og ledelsen kan fortsatt arbeide for å få statlig finansiering.

Den lille kunst- og filmskolen har et meget godt renommé i fagmiljøene. Med vekslende pedagogiske opplegg og kunst- og filmfaglige ståsteder har det fortløpende blitt uteksaminert unge mennesker som nå virker som profesjonelle kunstnere og filmskapere over hele Norge. Det er viktig for Lofoten, Nordland og Norge at denne unike skolen, som har betydd så mye for kunstfaglig kompetanse og kulturell kapital, kan videreutvikles. Kunstskolen ble i sin tid opprettet for at unge fra miljøer i nord som normalt ikke befattet seg med kunst og film skulle få mulighet til å utdanne seg innenfor disse fagene, og her gjorde kulturavdelingen i Nordland fylkeskommune en meget god jobb. Skolen er et resultat av en mangeårig satsing på visuell kunst i Nordland fylkeskommune, hvor blant annet Skulpturlandskap Nordland inngår.

Først var det Kunstskolen i Kabelvåg, og her var det kunstnerorganisasjonene som gikk i bresjen for å få etablert en kunstutdanning i nord. Kunstskolen ble organisert som en del av videregående skole, i tillegg var Videoverkstedet etablert i det gamle Kabelvåg hjelpefengsel, som et arbeidsmarkedstiltak, vegg i vegg med kunstskolen. Med Reform 94 passet ikke Kunstskolen i Kabelvåg inn i systemet, og kunstskolen ble lagt ned. Nordland kunst- og filmskole ble til gjennom meget solid administrativt og politisk arbeid - og fikk ekstraordinær bevilgning fra Stortinget. Kunstskolen og Videoverkstedet dannet faglig grunnlag for den nye skolen. Epoken som frittstående «postgymnasial» utdanning var over i 2008 da Nordland kunst- og filmskole fikk godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) for to fagskoleutdanninger, en toårig utdanning i kunst og en toårig utdanning i film. Navnet ble endret til Nordland kunst- og filmfagskole.

Prosjektet med utvikling av toårig fagskoleutdanning i film til en bachelorutdanning ble igangsatt i 2008. Årsaken til at arbeidet med bachelorutdanningen ble igangsatt var at to års fagskoleutdanning syntes for kort for en kompleks filmutdanning. Det er ikke mulig å utvide en toårig fagskoleutdanning i tid. En bachelor i «Levende bilder» så etterhvert dagens lys, og to fagskoleutdanninger, kunst og film, var historie. Det kan nå synes som om arbeidet med finansieringen av bachelorutdanningen har små sjanser for å lykkes, og at skolen kan bli nedlagt. Bachelorutdanningen i Kabelvåg har ikke livets rett dersom det ikke er mulig å få denne finansiert!

Hva med å transformere bachelorutdanningen «Levende bilder» til en fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanning er i dag definert som høyere yrkesfaglig utdanning og gir studiepoeng på lik linje med høgskole- og universitetsutdanning. Fylkeskommunene har ansvar for fagskoleutdanning og dette gjelder også Nordland fylkeskommune som har etablert Nordland fagskole. En fagskoleutdanning kan ha en varighet fra et halvt år (30 studiepoeng) til to år på heltid (120 studiepoeng). Dersom styret og eier vil gå videre med institusjonen som fagskole vil skolen måtte bli en del av Nordland fagskole, hvor blant annet Avdelingene Opplevelsesbasert reiseliv holder til i Svolvær og Lofoten maritime på Leknes, hvor sistnevnte har drevet med sertifikatgivende utdanning i mer enn 50 år.

Hvis styret velger stedbaserte fagskoleutdanninger vil det for eksempel innebære at utdanningene «Kunst» og «Film» kan bli toårige stedsbaserte utdanninger hvor det vil være undervisning og veiledning hver skoledag gjennom hele skoleåret. Alternativt er det mulig å tilby en toårig fagskoleutdanning «Levende bilder». Det vil bety at en eller flere faglærere må eller bør være bosatt i Lofoten for å kunne undervise gjennom hele året. Akkreditering fra Nokut krever at minst 50 % av lærerne skal være fast tilsatt. Svært mange kunstnere og filmskapere i regionen kan gjøre en god jobb i fagskolen, og her kreves ikke såkalt førstekompetanse. Fagskolen har ikke sammen formelle krav til undervisningspersonalet som universitet og høgskole. Det betyr ikke at kvaliteten på fagskoleutdanning er dårligere, undervisningen skal være yrkesrettet.

Administrativt vil det være en stor fordel om kunst- og filmfagskolen kunne driftes sammen i Nordland fagskole. Det faglige høye nivået vil kunne sikres gjennom en solid tilsettingsprosess. Eller er det slik at vi som samfunn ikke ser oss råd til kunst- og filmutdanning i Nordland?

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken