Tormod J. Karlsen: - Sett nå støtet til, og samle dere i et enstemmig vedtak om forlengelse av Nordlandsbanen

Av
DEL

LeserbrevDiskusjonen om videre utbygging av jernbanen fra Fauske og nordover til Tromsø og Kirkenes, har foregått de siste 60–70 år. Skiftende regjeringer ha fremmet den ene utredningen etter den andre, uten at det har avstedkommet noe konkret ut av det.

Jeg husker at det forelå en utredning på nittitallet, og den konkluderte med at det var økonomisk mulig, og at vil være samfunnsnyttig for landsdelen. Så kom samferdselsminister Kjell Opsett og fikk laget et bestillingsverk av en utredning (2007), og denne konkluderte med det motsatte av den forrige. Den samme Opsett fikk imidlertid skutt hull i mange fjell i sitt hjemfylke, og på vestlandet f.ø. Men det er en annen historie.

Det som er ganske merkelig hvor lite engasjement de Nordnorske stortingspolitikerne viste den gang, og opp gjennom årene f.ø. Jeg vil komme med den påstand, at hadde de Nordnorske politikerne stått samlet om å få realisert prosjektet, så hadde det skjedd. Men i dette spørsmålet lot de seg binde av de forskjellige partiers standpunkt, og hva som var tjenlig for landsdelen de kom fra. Men nå får vi se om våre stortingspolitikere fra Nord-Norge vil enes om at prosjektet skal gjennomføres. Det kostnadsoverslag som nå foreligger høres noe odiøst ut, men at det vil koste er det ingen tvil om. Men dette skal jo foregå over flere år, og bevilgningene må jo komme etter hvert, og da fordeles på mange år. Så må man også ta i betraktning de mange arbeidsplasser dette vil generere, og skatteinntektene går jo tilbake til samfunnet, og dermed må karakteriseres som utgifter til inntektservervelse for stat og kommune. Og så er det jo merkverdig at når det blir snakk om kostbare prosjekter her nord, så er spørsmålet om samfunnsnytten så framtredende. Men når det ene milliardprosjektet etter det andre sør i landet, da blir det aldri stilt spørsmål om samfunnsnytten.

Så, derfor ber vi om at våre folkevalgte stortingsdelegater: Sett nå støtet til, og samle dere i et enstemmig vedtak om forlengelse av Nordlandsbanen. Pengene har vi, så det er ikke noe problem.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags