Engstelig for akuttberedskapen i Lofoten

Foto:

Av

Aksjonsgruppa ved Lofoten Sykehus har registrert omtalen om akuttberedskapen i Nord-Norge som følge av personalmangel ved operatørene av ambulansefly.

DEL

Leserbrev Vi vil uttrykke vår bekymring for akuttberedskapen i Lofoten og resten av Norge. Den siste tiden har det vært en akuttberedskap i Nord-Norge som ikke har vært tilfredsstillende. Ansvaret for situasjonen som har oppstått er sammensatt – og vi laster ikke Nordlandssykehuset på noe vis for dette. Aksjonsgruppa er derimot svært skeptisk til at Nordlandssykehuset ikke velger å styrke akuttberedskapen ved Nordlandssykehuset avd. Lofoten som et ledd i å gi et akuttilbud til befolkningen. Derimot velger Nordlandssykehuset å løse problemene utelukkende ved å styrke beredskap i helgene ved Nordlandssykehuset Vesterålen. Dette ifølge en artikkel i Harstad Tidende 9. mai 2018

Aksjonsgruppa ønsker å minne om diskusjonen rundt akuttberedskap der Nordlandssykehuset Vesterålen var foreslått som løsning for Lofoten. Dette gikk man bort fra gjennom vedtak om Nordlandssykehuset Lofoten som et fullverdig sykehus med akuttberedskap. Når akuttberedskap i helgene nå skal ivaretas ved å styrke beredskapen i Vesterålen oppfatter vi dette som et brudd i forutsetningene. Geografisk sett er området fra Moskenes i Lofoten til Gimsøybrua et av de mest sårbare i Nord Norge når det gjelder avstand til nærmeste alternative sykehus. Broene på E10 mellom Fiskebøl og Gullesfjordbotn er også sårbare i dårlig vær. Aksjonsgruppa forventer at Nordlandssykehuset løser utfordringene knyttet til svekket beredskap på akuttfunksjon gjennom løsninger ved Nordlandssykehuset Lofoten.

Vi registrerer også at det er besluttet å videreføre sommerstenging ved Nordlandssykehuset avd. Lofotens fødestue. Dette er et vedtak Nordlandssykehuset er kjent med at vi har vært skeptisk til. Vår skepsis beror både på værforhold og på grunn av at vi mener at det er en forringelse av kvaliteten å måtte reise lengre enn nødvendig ved fødsel. Aksjonsgruppa hadde i det minste forventet at det ble gjennomført en ny ROS-analyse for å sikre seg mot uønskede følger av sommerstenging. En absolutt forutsetning for sommerstenging må være at beredskapen rundt Lofoten er svært god. Familier i Lofoten som venter barn føler nå på en større utrygghet rundt sin egen situasjon som følge av kombinasjonen usikkerheten rundt ambulansefly og sommerstenging av fødeavdelinga. Dette gir en uheldig situasjon for hele regionen.

Nordlandssykehusets løsning med å overføre ansvar for fødende i Lofoten til Vesterålen ved sommerdrift ser vi i sammenheng med løsningene som nå velges som følge av svikt i kapasitet på ambulansefly. Vi kan vanskelig tolke dette på en annen måte enn at Nordlanssykehuset systematisk nedprioriterer avdelingen i Lofoten til fordel for Vesterålen. Dette var en premiss i den fremlagte sykehusplanen som vi oppfattet ble forlatt da planen ble endelig vedtatt.

Aksjonsgruppa for Lofoten sykehus ønsker at Lofotrådet så raskt som mulig tar opp saken med Nordlandssykehuset. Vi er både bekymret for fremtida til fødestua og for de prioriteringer Nordlandssykehuset gjør i valget mellom sykehusene i Lofoten og Vesterålen. På sikt vil dette ha konsekvenser både for tilliten fra pasientene og for rekruttering av fagkompetanse. Det haster med å få avklart følgende:

Kan Nordlandssykehuset garantere at det i løpet av sommermånedene vil være tilgjengelig ambulansefly i perioden for sommerstenging?

Kan Nordlandssykehuset garantere at det med sommerstenging – gitt situasjonen med ambulanseflyene – vil være den samme beredskapen for folk i Lofoten som resten av året?

Hvilken løsning har Nordlandssykehuset for pasienter i Lofoten som behøver raskest mulig transport dersom problemene med ambulanseflyene fortsetter. Dersom dette er transport langs vei er løsningen uakseptabel.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags