Mandag morra var det flere av oss som nesten satte frokosten i halsen da NRK refererte til hva landets statsminister har fått seg til å si om Lofoten og Vesterålen. Bakgrunnen var Høyres ønske om å åpne for oljeutvinning utenfor fjæresteinene hos oss. Det er gammelt nytt. Vesentlig mer oppsiktsvekkende var det at hun betegnet regionen som "fraflyttingsområder som trenger en stimulans". Hvor mange av oss opplever at vi bor i et fraflyttingsområde? Indeks Nordland angir at folketallet i Lofoten og Vesterålen har økt de siste fem årene med 1176 personer. Innad i Norge er det flere som flytter fra Nordland enn de som flytter til. Tilflytting av arbeidsinnvandrere og flyktninger utgjør mer enn underskuddet på innenlands flytting. Lofoten og Vesterålen greier seg godt uten negative karakteristikker på spinkelt grunnlag fra landets statsminister.

Erna Solberg skal også ha sagt at "Jeg mener vi bør utvikle Lofoten og Vesterålen. Samtidig er jeg klar over at det er en politisk vanskelig sak, en symbolsak i Norge."

Hvem er det som er motstandere av utvikling i Lofoten og Vesterålen? Ut fra sammenhengen kan man mistenke at statsministeren forsøker å framstille det som om utvikling er det samme som oljeutvinning. Baklager, Erna, der skilles våre veier! Folk i Lofoten og Vesterålen har stått for utvikling av et variert næringsliv, og vil fortsatt gjøre det. De siste årene har nettopp oljenæringa slitt, samtidig som Nordland er at av de fylkene som har klart seg best. Det er sjelden lurt å satse på mer av det som fungerer dårlig. Fylket har jevnt over hatt vesentlig høyere overskudd i næringslivet enn gjennomsnittet for fastlands-Norge de siste årene (iflg Indeks Nordland) . I 2015 bidro fiskeri og oppdrett med et driftsresultat på 3200 millioner kroner, omtrent det samme som industri/bygg og anlegg og tjenesteyting mot bedrifter. Over halvparten av all atlantisk laks i verden produseres i Nordland.

Skal vi selge store mengder torsk, laks og annen fisk rundt om i verden forutsetter det at mange oppfatter dette som rein og trygg mat av god kvalitet. Oljeproduksjon midt i yngle- og fangstområdet styrker ikke den oppfatninga. Et oljeutslipp kan være ødeleggende for omdømmet. I tillegg kommer skadene på livet i sjøen og arealkonfliktene som vil oppstå til havs. Disse negative konsekvensene påvirkes ikke av hva den ene eller andre statsministeren eller politikeren måtte tro eller mene.

Å holde oljeindustrien i Norge like stor som nå er ikke et mål i seg selv. Å lage olje tar millioner av år, å tømme et felt tar et par ti-år. Sånn vil det også være om man skulle gi seg til å pumpe olje utafor Lofoten og Vesterålen. Oljenæringa har definitivt ikke framtida foran seg. Å satse på den i en situasjon hvor vi sliter med konsekvensene av å brenne for mye olje er å gå baklengs inn i morradagen. Det vi gjør nå får konsekvenser etter at vi har gått i grava. Må vi føye til "heldigvis", eller skal vi heller satse på levevis og næringsutvikling som naturen tåler?