Gå til sidens hovedinnhold

SV svikter aldri LoVeSe

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

La meg slå det fast med en gang: SV svikter aldri Lofoten, Vesterålen og Senja. Områdene skal forbli petroleumsfrie og dette kravet er ufravikelig.

SV har vist at vi mener alvor og er til å stole på, det viste vi i forhandlingene med AP da vi gikk inn i den rødgrønne regjeringa. SV, sammen med SP, var garantisten for at LoVeSe ikke ble åpnet i disse to periodene.

Hvorfor står SV så hardt på i denne saka?

SV er miljøparti OG næringsparti, og i Lofoten, Vesterålen og Senja er miljø og næring to sider av samme sak og gjensidig avhengig av hverandre. Vi høster av en fornybar ressurs som gjennom århundrer har vært grunnmuren for bosetting og næringsutvikling i vårt fylke, som skaper tusenvis av arbeidsplasser og skaffer næringsrik mat til millioner av mennesker verden over. Fisk er Norges nest største eksportnæring.

Havet utenfor Lofoten og Vesterålen er unikt. Verdens siste store torskebestand gyter her, og 70 % av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet bruker dette området i en eller annen fase av livet sitt. Det er vi i Norge som har ansvaret for å forvalte disse ressursene også for fremtida.

Denne vellykkede sameksistensen mellom mennesker, naturressurser og miljø er også grunnlaget for reiselivsnæringa. En vakker og dramatisk natur, verdens største kaldtvanns korallrev utenfor Røst, sjøfugl og hval. Alt dette gir uante muligheter for opplevelser, og turister strømmer til, sommer som vinter.

Oljeindustrien representerer en alvorlig trussel mot disse fornybare naturverdiene. Seismikkskyting for å kartlegge ressurser under havbunnen skremmer fisk, skader egg og larver og forstyrrer hvalens livsmiljø. På den smale kontinentalsokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er det ikke plass til både oljeindustri og fiskeri. Oljeaktivitet vil gå på bekostning av fiskeriene. Forurensing av fiskefeltene og faren for større utslipp er økende og bekymrer Petroleumstilsynet. Det burde bekymre mange flere, ikke minst AP, H og Frp. Disse tre partiene velger å bagatellisere alle advarsler og går inn for å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeselskapene, selv om et stort flertall både lokalt, i landsdelen og nasjonalt sier nei.

Norges klimagassutslipp øker fortsatt på tross av Parisavtalen, og den viktigste årsaken er olje- og gassproduksjon. Det første og enkleste Norge kan gjøre er å ikke åpne nye felt, og vi kan begynne med Lofoten, Vesterålen og Senja.

For SV er miljø ikke bare et kapittel i partiprogrammet, det gjennomsyrer hele politikken vår. De livstruende utfordringene jorda vår står overfor krever solid innsats fra oss alle, og ei prioritering av grønn næringsutvikling er eneste farbare vei inn i fremtida.

SV tar kampen. SV vil levere. 

Kommentarer til denne saken