Kunnskapsløst om Extinction Rebellion

Av
DEL

LeserbrevI en leder i denne avisen blir organisasjonen Extinction Rebellion omtalt på en så uriktig måte, at det må være lov til å lure på hvor lederskribenten henter kunnskapen sin fra.

Det er trist å se hvordan en leder, som har som utgangspunkt å forsvare demokrati og frihet, benytter seg av en hersketeknikk som blir brukt av norske maktpersoner, i sitt forsøk på å marginalisere og stemple Extinction Rebellion. Ideeen om et såkalt borgerråd, er ikke et ledd i å svekke demokratiet. Det er det helt motsatte.

Britene er i ferd med å utnevne et borgerråd, etter krav fra Extinction Rebellion. Parlamentet har sendt ut invitasjon til 30.000 tilfeldig utvalgte borgere, fordi det er viktig å engasjere folket i vår tids største utfordring. Borgerråd er brukt i flere land, som et verktøy for å forankre svært vanskelige avgjørelser hos vanlige innbyggere, som et tillegg til det parlamentariske systemet, ikke som en erstatning. Et av de meste kjente eksemplene er fra Irland, der borgerråd ble brukt i prosessen som endte opp med fjerne forbudet mot abort, et spørsmål som lett kunne ført til dyp splittelse i den irske befolkningen. Borgerråd har også blitt brukt i Canada og Danmark.

Lederen «Forsvares hver dag» handler om noe vi alle bør være bekymret for, nemlig hvordan demokrati og frihet står under angrep. Den innledes med påminnelsen fra NATO-sjef Jens Stoltenberg ved 30-årsmarkeringen av Berlinmurens fall: «Frihet og demokrati kan ikke tas for gitt, men må forsvares hver dag.»

Så fortsetter lederskribenten med en forunderlig formulering om at «det er de unge som er mest tilbøyelig til å peke på «ekspertene» eller mer autoritære løsninger.»

Tenker lederskribenten på de tusener av barn og unge som demonstrerer for en fremtid uten klimakollaps? Det blir enda mer merkelig når skribenten hevder «en synlig del av dette bildet går ut på at klimaproblemene ikke lar seg løse innen demokratiets rammer. Flere alternativer er i omløp, deriblant forestillingen hos den venstreradikale grupperingen Extinction Rebellion om folkets rett og plikt til å «gjenopprette et ansvarlig folkestyre» med nødvendige fullmakter. Ideene ble nedfelt i oppropet fra 25 norske intellektuelle for noen tid siden. I flere land i det østlige Europa og i NATO-landet Tyrkia går demokratiet i revers, med helt andre drivkrefter enn klimaaktivister.»

Hva slags fakta er det lederskribenten besitter, som gjør at han eller hun kan bruke ordnet «venstreradikal gruppering» om Extinction Rebellion? Dette er en organisasjon med medlemmer som ikke har noe annet til felles, enn at de er villige til å gjøre ikke-voldelig opprør for å få myndighetene til å si sannheten om klimakrisen og den økologiske krisen, og handle deretter. Extinction Rebellion Norway består av et stort mangfold av medlemmer. Selv jobber jeg som seniorrådgiver i staten og har ikke vært med på en eneste aksjon, fordi det kreves grundig trening i passiv ikke-voldelig motstand for å få lov til å delta.

Det er fint at Amedias lederskribenter er opptatt av å forsvare demokratiet. En viktig bærebjelke i demokratiet er kunnskap. Og den ser dessverre ut til å være fraværende i denne lederartikkelen.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags