Hvis man har baller til å gjennomføre nedbemanninger via benkeforslag på budsjettmøtet - da mener Flakstad SV at man må ha baller nok for å stå i den offentlige debatten om samme tema

Av
DEL

LeserbrevBåde Sosialistisk Venstreparti, Utdanningsforbundet og Fagforbundet har kritisert budsjettvedtaket gjennomført av Senterpartiet og avhoppere fra Distriktslista i Flakstad. Rådmann har sett det nødvendig å gå ut i avisene og forsikre om at nedbemmanningsprosessene vil skje på en best mulig måte. Det spekuleres i avisene og på sosiale medier om budsjettvedtaket i Flakstad er lovlig. Ordfører velger å kalle inn til nytt møte på grunnlag av brudd på arbeidsmiljøloven og hovedavtalen i arbeidslivet. I avisene avsløres den dårlig bevarte hemmeligheten om tilstanden til Ramberg Skole - elevene er blitt tildelt ørepropper som skal brukes på skolen. Tilstanden på skolen er helseskadelig. Situasjonen rundt bygget fremstår mer og mer kaotisk

Imidlertid kan det se ut som om kommuneoverlegen muligens har utdelt ørepropper til feil gruppering. Det kan se ut som om Senterpartiet etter vedtaket i kommunestyret er Senterpartiet som har stukket av med øreproppene. Til tross for at flere har krevd svar på hva bakgrunnen for vedtakene i kommunestyret velger Senterpartiet å forholde seg tause. Istedet for å forklare, argumentere eller forsøke å få andre parti som allierte velger Senterpartiet å omgi seg med den berømte muren av taushet. Alle vi andre sitter med spørsmålene?

- Er budsjettet til Flakstad kommune i balanse?

- Hvordan kan man kutte kostnaden for næringsarbeidet uten å kutte inntektene for den samme posten?

- Hva er den videre planen med næringsarbeidet til Flakstad kommune?

- Og hvor lenge kan man utsette høyst nødvendige utbedringer ved Ramberg Skole uten at man risikerer å måtte flytte elever til skoler i en annen kommune?

Både vurdering av kostnader med næringsarbeidet og løsninger med Ramberg Skole er høyst relevante og diskutere for alle partier. Likevel ønsker ikke forslagsstillerne å diskutere eget forslag. Vil det være slik at dersom Senterpartiet sitter i posisjon neste år vil forslagene komme på kommunestyremøtene uten muligheter for kritikk og debatt i forkant - og når forslagene går gjennom vil fortsatt Senterpartiet nekte å kommentere forslagene offentlig? Hvis man har baller til å gjennomføre nedbemanninger via benkeforslag på budsjettmøtet - da mener Flakstad SV at man må ha baller nok for å stå i den offentlige debatten om samme tema.

Flakstad SV krever fortsatt svar på hva det er majoriteten i kommunestyret driver med - den tause majoritet.

Maja Borgvatn, Niilo Nissinen, Kathrine Eriksen, Ørjan Arntzen

Flakstad SV

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags