Hjemmetjenester i Vågan avhengig av bosted?

Av

Grunngitt spørsmål i kommunestyret 28. Januar:

DEL

LeserbrevAt helsetjenester skal gis etter behov, uavhengig av sosial status, personlig økonomi og bosted, har lenge vært et statlig krav. (Jfr. St. meld. Nr 25 fra sept. 2006.).

I Vågan har det i flere runder vært strid om i hvilken grad hjemmetjenesten skulle gi hjelp i distriktene. Spørsmålet ble avgjort av kommunestyret i forrige periode i sak 79/13: «Plan for helse- og omsorgstjenester 2014-2025». Et enstemmig kommunestyre vedtok planen, med denne formuleringa: «Innbyggerne i distriktene skal gis et tjenestetilbud på trinn 1 (forebyggende tiltak) og 2 (tilbud til hjemmeboende) i kommunens omsorgspyramide, samt hjemmetjenester på dag- og kveldstid.»

Kommunen hadde da for lengst innført døgntjeneste i Åpen omsorg. Endelig ble også distriktene innlemmet i Vågan kommune, i alle fall delvis.

Siden har lite skjedd. Eldreboligene, som lokale ildsjeler og helselag fikk bygd på Gimsøy, i Sydalen og i Digermulen, er tømt for eldre. Skulle beboerne i disse bygdene samt på Skrova få hjelp utover et par besøk i uka, må de flytte til i byen. Vedtaket i sak 79/13 endret ikke praksisen til hjemmetjenesten.

Hva er grunnen til at Vågan kommune ikke greier å praktisere Helse- og Omsorgsplanens pålegg om å gi hjemmetjenester etter behov på dag og kveldstid i distriktene av Vågan?

Hva vil ordføreren gjøre for å rette opp dette, slik at folk fårenkeltvedtak på bakgrunn av helsetilstanden sin, ikke på bakgrunn av bostedsadresse?


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags