Boligpolitikk i Vågan

Av
DEL

MeningerSvar til Jorun Larsen som har skrevet dette innleggeg: Bruksendring av bolighus?

Rødt vil gå imot at egnede boliger i pressområdene i kommunen omgjøres til annet enn boliger. I det meste av kommunen, og særlig i Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær, er det mangel på boliger til innbyggerne, derav prispresset. Samtidig leies en betydelig andel av boligmassen ut til turister. Det gir mer penger til huseierne.

Rødt vil også beholde den ordninga som gjelder i distriktene for omgjøring av boliger til hytter, at tillatelse til omgjøring må gis av folkevalgte, etter uttalelse fra lokalsamfunnet.Rødt mener at folkeflertallet, gjennom valg til kommunestyret, skal styre utviklinga, inkludert boligpolitikken i kommunen. Skal ei bygning, privat eller kommunal, endre bruk, må derfor endringa godkjennes av de folkevalgte.

Rødt prioriterer innbyggere foran utbyggere og turister. Vi vil ha boliger til priser vanlig folk kan betale. Her skiller vi oss fra de liberale partiene, H, V og FrP, som vil la de med størst bankkonto styre, i dette tilfellet få kjøpe opp hus for å gjøre seg rik på utleie til turister, med påfølgende prispress i boligmarkedet. Får vi ikke kontroll med dette, hjelper det innbyggerne lite at kommunen klargjør nye boligtomter.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags